Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Halland
Parasport Halland

Hallands Parasportförbunds årsmöte 2023

Den 21 mars höll Hallands Parasportförbund sitt årsmöte på Björkäng vägkrog, Tvååker. Mötet samlande cirka 20 personer från fyra föreningar. Till mötesordförande valdes Jana Nilsson från Varberg

Mötet valde tre ledamöter på en tid av två år:
Carina Eriksson (omval)
Tore Nilsson (omval)
Urban Karlsson (nyval)

Suppleantplatserna lämnades vakanta.
Imre Czifrik lämnade styrelsen efter att ha varit med i några år. Förbundet tackar honom för hans utmärkta insatser för parasporten i Halland.
Till revisorer valdes för en tid av ett år Leif Andersson, HGIF Tre Hjärtan och Bengt Johansson, Falkenbergs Parasportförening. Göte Arvidsson, HGIF Tre Hjärtan valdes för en tid av ett år till revisorssuppleant.
Till valberedare valdes Leif Andersson, HGIF Tre Hjärtan
Förbundets ordförande Leif Andersson och vice ordförande Anja Malming valdes till ombud för förbundet vid Svenska Parasportförbundet förbundsmöte den 13 maj på Arlanda Airport.

I samband med mötet delade jubileumsfonden ut tre stipendier. Dessa tillföll följande:
Årets förening 2022, Falkenbergs Parasportförening.
Årets aktiv 2022, Peter Sylwan, Varbergs Parasport.
årets ledare 2022, Jonathan Varöystrand, Falkenbergs Parasportförening.

På plats var även Mathias Kemi från Svenska Parasportförbundet. Han informerade om senaste nytt från förbundet.

Publicerad: 2023-03-27

Senast uppdaterad: 2023-03-27

Vill ni bli vår partner och synas här? Kontakta oss!