Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Halland
Parasport Halland

Temadag anpassad fysisk aktivitet och Parasport

I slutet av oktober bjöd Hallands Parasportförbund i samverkan med Högskolan i Halmstad och RF-SISU Halland in till en temadag i anpassad fysisk aktivitet och Parasport. Temadagen hölls på Högskolan i Halmstad.

Målgruppen för dagen var studenter, lärare, idrottsledare, idrottare eller personer som på annat sätt arbetar med, eller är intresserad av att arbeta med barn och ungdomar, idrott och hälsa eller barn och unga med funktionsnedsättning.

Dagen bestod av två block med föreläsningar under förmiddagen samt ett block under eftermiddagen då föreningar fick visa upp sin verksamhet och deltagare på temadagen fick prova på.

Dagen inleddes av Peter Malmberg från Hallands Parasportförbund som presenterade en kortversion av Svenska Parasportförbundets nya utbildning ”Parasporttens Grunder”. Utbildningen syftar till att öka deltagarnas kunskaper och därmed trygghet gällande parasportens grunder. Deltagarna fick också en bakgrund kring var svensk idrott befinner sig idag när det gäller att vi tillsammans skapar goda förutsättningar för personer med olika funktionsnedsättningar att kunna idrotta i en idrottsförening.

Därefter höll Kristina Fagher från Lunds universitet en föreläsning på temat hälsa och prestation i Parasport. Hon berättade om hur paraidrottares olika funktionsnedsättningar påverkar prestation och hälsa, samt berättade om den nya hälsopromotionplattformen safeparasport.com.

Block ett avslutades med att Charlotte Olsson från Högskolan i Halmstad höll en föreläsning tillsammans Agneta Tuberus och Maria Norrman som är projektledare för arvsfonsprojektet Gaming in Motion (GiM). Förutom att informera om projektet pratade de om e-Sport i allmänhet och Exergaming för barn och ungdomar som inte alltid hittar in i föreningsidrotten.

Därefter följde en kortare rörelsepaus.

Block två inleddes av Lars Kristén, Universitetslektor i pedagogik inriktning idrott vid Högskolan i Halmstad och idrottslärare. Hans presentation handlade om inkludering i idrottsrörelsen och skolämnet idrott och hälsa genom Anpassad Fysisk Aktivitet och Parasport, samt den fysiska aktivitetens påverkan på hälsan och det sociala stödets betydelse. Resultat från undersökningar där barn och ungdomar både med och utan funktionsnedsättning deltar belystes utifrån forsknings- och utvecklingsprojekt.

Efter Lars Kristéns presentation var det Jenny Bergflinks tur. Jenny är Idrottskonsulent på RF-SISU Halland och kontaktperson för FaR, ABU och Parasporten. Hon berättade om deras satsning värdefullt och forumteater som är ett sätt för att starta i gång värdegrundssamtal ute bland idrottens medlemmar. Hon berättade också om sin bakgrund i parasimningen och sin funktionsnedsättning som hon levt med sedan födseln. För henne var idrotten a och o för hennes välmående, fysiska förmåga och att få tillhöra en grupp där hon kunde vara sig själv och där hennes funktionsnedsättning inte var något konstigt.

Föreläsningsdelen avslutades med en föreläsning av skytten Jonas Jacobsson, som är en av Sveriges främsta idrottspersoner genom tiderna. Han är flerfaldig Paralympisk medaljör och rullstolsburen sedan födseln. Han har bland annat vunnit 17 guld i Paralympics och 19 VM-guld. 2008 tilldelades han Svenska Dagbladets bragdmedalj. Han pratade om att sätta upp ett mål utan att samtidigt ha en strategi för hur det ska nås kan liknas vid att skriva en önskelista. För att nå sina mål – på antingen kort eller lång sikt – krävs en noggrann planering, medvetna beslut och inte minst motivation. Jonas berättade om sin helheltsplanering mot nästa guldmedalj.


Efter lunch fortsatte dagen i Högskolans idrottshall. Fyra föreningar hade nappat på möjligheten att
presentera sin förening och verksamhet. Falkenbergs Parsportförening, HGIF Tre Hjärtan, Halmstad innebandyklubb samt Halmstad Croquet visade varsin idrott och deltagarna på temadagen fick prova på.

Detta var första gången vi arrangerade denna dag och vi tar nu med oss lärdomar från dagen för att utveckla konceptet till kommande år.

Publicerad: 2023-11-06

Senast uppdaterad: 2023-11-06

Vill ni bli vår partner och synas här? Kontakta oss!