Gå till innehåll
Parasport Småland
Parasport Småland

Stipendiefond för stöd till Parasportverksamhet

Ändamål: Gåvans syfte är att under perioden 2021 - 2030 kunna dela ut ett årligt stipendium för att
stödja och stimulera utveckling av parasportverksamhet. Stipendiet ska kunna delas ut till såväl
enskilda utövare som ideella föreningar. Ändamålet är att prioritera initiativ som ger barn och
ungdomar möjligheter till ökad fysisk aktivitet, välbefinnande och social gemenskap.

Nu kan du nominera kandidater till Stipendiefonden för stöd till Parasportverksamhet i Kalmar län.
Stipendiet som delas ut är en gåva från Föreningen Regionlabbet för idrott och hälsa. Priset går till
såväl enskilda utövare som ideella föreningar i Kalmar län som har utmärkt sig särskilt under året eller
som har visioner för framtiden. Stipendiet är på 15 000 kr. Nominera kandidater med en motivering
senast den 31 december 2022 till annika.trolander@rfsisu.se

 

 

 

Text

Publicerad: 2022-12-01

Senast uppdaterad: 2022-12-01