Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Stockholms Parasportförbund
Stockholms Parasportförbund

Kallelse Stockholms parasportförbunds årsmöte 2024

Kallelse
Till Stockholms Parasportförbunds årsmöte 2024


Plats: Konferensrummet ”Hyllan” i Eriksdalshallen, Ringvägen 70, Stockholm.

Tid: Tisdag 26 mars kl. 18:00-20:30.

Från kl. 18:00 serveras smörgås och kaffe.

Mötesförhandlingarna beräknas pågå kl. 18:30-20:30.

Motioner att behandlas av årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före mötet. Rätt att inge motion tillkommer Parasport Stockholm tillhörande röstberättigad förening. Motioner skickas till kansli.stockholm@parasport.se.

Röstberättigad är den förening som betalat medlemsavgiften i Svenska Parasportförbundet och årsavgiften till Stockholms Parasportförbund.

Hur många ombud din förening har framgår av lista som skickas separat per e-post, när den tillhandahållits av Parasport Sverige.

Årsavgiften på 250 kr skall betalas in på Stockholms Parasport-

förbunds bankgiro 5800-6800, med referens ”Föreningens namn + årsavgift”. Betalningen skall vara förbundet tillhanda på årsmötesdagen, om betalningen inkommer till förbundet efter sista anmälningsdagen måste kvitto på betalningen mejlas till kansli.stockholm@parasport.se. Om föreningen önskar en faktura på årsavgiften så mejla detta till peter.hyglow@parasport.se.

Handlingarna till årsmötet kommer att finnas tillgängliga på www.parasport.se/stockholm Länk till annan webbplats. senast 3 veckor före mötet.

Om ni vill ha dem utskrivna per post går det bra att kontakta kansliet.

Anmälan: Görs till kansli.stockholm@parasport.se senast 17/3 2024. I anmälan skriver ni föreningens namn, ombudens namn samt ombudens mejladresser.

Vid övriga frågor är ni välkomna att kontakta Peter Hüglow peter.hyglow@parasport.se eller 08-525 085 55.

Kom ihåg att det är viktigt att just er förening deltar då det här är det tillfälle då ni kan vara med att tycka till och därigenom forma Stockholms Parasportförbunds framtida verksamheter!

Välkomna!

Styrelsen för Stockholms Parasportförbund

Inbjudan som PDF finner du här Pdf, 176.5 kB.Publicerad:

Uppdaterad:

Partners och samverkan