Gå till innehåll
Parasport Uppland
Parasport Uppland

Årsmöte 2023 OBS!!! Nytt datum och tid!

Parasport Uppland bjuder in medlemmar till årsmöte tisdag 4 april 2023 kl 19:00

Plats: Kungsgatan 64, Uppsala (Funktionsrätt Uppsala län lokaler)

Ombud: varje förening äger rätt utse 2 ombud för det först påbörjade 50-talet medlemmar, därefter ytterligare 1 ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar, dock sammanlagt högst 6 ombud.

Motioner: Skall vara förbundet tillhanda senast den 1 mars.

Anmälan: Om hur många från föreningen som ämnar närvara skall meddelas
senast den 1 mars till uppland@parasport.se

Styrelsens verksamhetsberättelse och den ekonomiska förvaltningen jämte de övriga
årsmöteshandlingarna finns för nedladdning (se nedan) för läsning och utskrift.


Kallelse till Parasport Upplands årsmöte 4 april 2023.pdf Pdf, 38.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Parasport Uppland verksamhetsberättelse med årsredovisning 2022.pdf Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.


Publicerad: 2023-02-26

Senast uppdaterad: 2023-03-27

Vill ni bli vår partner och synas här? Kontakta oss!