Gå till innehåll
Parasport Västra Götaland
Parasport Västra Götaland

Preliminärt Schema för den 26 mars 2023

FÖRSLAG TILL PRELIMINÄRT SCHEMA 26 MARS

Föreningsledarkonferens & Västra Götalands Parasportförbunds Årmöte

Söndagen den 26 februari med start klockan 10.00

Quality Hotel Vänersborg

  • 09.30-10.00 Uppstart med frukostfika och mingel
  • 10.00-10.15 föreningsledarkonferensen startar med en presentation av dagens upplägg och meningen med konferensen från Västra Götalands Parasportförbunds perspektiv. (RF-SISU VG moderar öppningen tillsammans med en representant ifrån Parasport VG)
  • 10.15-10.30 Nulägesanalys med en dragning av Parasportens Facts and figures. (Parasport VG styrelse + konsulenter)
  • 10.30-10.45 Bensträckare / fylla på kaffe
  • 10.45-11.15 Workshop / Dialogbord med frågeställningar som Vart är vi nu? Vart vill vi? Gemensamma önskemål inför året / framtiden. Respektive bord presenterar de sina tankar som RF-SISU VG sedan sammanställer och sammanfattar. (RF-SISU VG modererar och Parasport VG närvarar vid respektive bord med en styrelsemedlem och en idrottskonsulent i samtalen)
  • 11.15-11.30 Lyfta frågan kring Goda exempel, Återstartsstöd, Projekt IF och eventuellt andra lösningar. Snabb bordsvis redogörelse och återkoppling med vad fler kan anamma, samverkan kring och hur vi tillsammans arbeta för än förbättrad paraidrottsverksamhet inom VGR. (RF-SISU VG modererar och Parasport VG närvarar vid respektive bord med en styrelsemedlem och en idrottskonsulent i samtalen)
  • 11.30-12.00 Avslutning och sammanfattning av förmiddagen Vad att gör vi härnäst? Formen framöver för mer & förbättrad Paraidrottstillsammansskap (RF-SISU VG sammanfattar & avslutar tillsammans med Parasport VG representant)
  • 12.00-13.00 Lunch
  • 13.00 Västra Götalands Parasportförbunds Årsmöte

KLICKA HÄR Word, 72 kB.för att läsa det preliminära schemat i word

KLICKA HÄR Pdf, 84 kB.för att läsa det preliminära schemat i pdf

Publicerad:

Uppdaterad:

Partners och samverkan