Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Västra Götaland
Parasport Västra Götaland

Inbjudan till årets Skol Parafriidrottstävling 2023 i Göteborg

Onsdagen den 31: a maj 2023 mellan kl. 9-14 på Angeredsvallen.

Inbjudan vänder sig till alla mellan- och högstadieelever inom den obligatoriska Anpassade Grund(sär)skolan och el för de elever som är integrerade i Grundskolan (personer med R/Rörelsenedsättning, I/Intellektuella nedsättningar & S/Synnedsättningar vänder tävlingen sig till).

Anmälan skall vara Parasport VG/Göteborgskontoret tillhanda senast den 8:e maj 2023.

Anmälan mailas in (fyll i bifogat Word dokument med all information), till följande adress: stina.wikstrom@parasportvg.se

Varje skola måste vara beredd på att ställa upp med 2 namngivna funktionärer under tävlingsdagen. Deras placering vid respektive gren kommer att ske under dagen. Ange gärna om tidigare erfarenhet som funktionär finns. Under dagen kommer vi att fotografera arrangemanget – fyll i & tag med bifogat GDPR underlag för era elevers del gällande fotograferingsbitarna, så är det klart inför.

Vi beräknar att tävlingarna skall hålla på mellan 09.00 – 14.00 men ser gärna att ni kommer till vallen senast kl. 08.45 för utdelning av startnummer mm inför tävlingsdagen samt att ni är redo för gemensam uppvärmning med start senast 09.15. Prisutdelning sker i vanlig ordning efter avslutade löpgrenar i slutet av dagen.

Eleverna skall ha på sig mjuka idrottskläder & gymnastikskor (kläder efter väder) & medtagen lunch samt dryck. Dagen är tänkt som en trevlig Parafriidrottstävlingsdag där tanken främst är att eleverna skall få testa på Parafriidrott under lekfulla former.

Frågor och funderingar kontakta Dick el Stina på tfn:031-43 22 56, el mail; dick.stenberg@parasportvg.se eller stina.wikstrom@parasportvg.se

Mvh: Dick Stenberg & Stina Wikström Västra Götalands Parasportförbund/Göteborgskontoret

Inbjudan skol parafriidrottstävling i Göteborg 2023 Pdf, 72 kB.

Anmälansunderlag mellanstadiet Word, 82.5 kB.

Anmälansunderlag högstadiet Word, 94 kB.

Text

Publicerad: 2023-04-17

Senast uppdaterad: 2023-04-17

Partners och samverkan