Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Västra Götaland
Parasport Västra Götaland

Agneta Johansson, Ny idrottskonsulent på förbundet

Vi hälsar Agneta välkommen till förbundet,

Agneta Johansson, Idrottskonsulent

Sedan 1 Maj är Agneta Johansson nyanställd Idrottskonsulent i Västra Götalands Parasportförbund. Agneta har kontor i Borås och kommer att jobba deltid (50%) i Sjuhäradsområdet. Parallellt med tjänsten på Parasportförbundet jobbar Agneta inom RF-SISU Västra Götaland som projektledare för Idrottsskolan och Sjuhäradshallens Parasportcenter.  Agneta har jobbat som Idrottskonsulent tidigare och har erfarenhet av idrottsrörelsen och föreningsarbete. Agneta är involverad i flera föreningar med Parasport och har bland annat uppdrag i Svenska golfförbundets paragolfkommité där hon är utbildningsansvarig. Under flera år arbetade Agneta i Sjuhäradshallens Parasportcenter i projektet Jämlik Hälsa för målgruppen funktionsnedsatta. Innan dess arbetade hon som idrottslärare på en gymnasiesärskola.

Agnetas uppdrag är att besöka och inventera läget i föreningarna i Sjuhärad för att skapa sig en bild av vad som händer och vad som kan vidareutvecklas.

Publicerad: 2023-05-22

Senast uppdaterad: 2023-05-22

Partners och samverkan