Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Västra Götaland
Parasport Västra Götaland

Glöm inte att söka...

PG Fonden

BAKGRUND: Vid Göteborgs Parasportförbunds årsmöte i mars 2021 fattades beslut om att förbundet skulle gå samman med Bohuslän-Dals Parasportförbund och Västergötlands Parasportförbund till Västra Götalands Parasportförbund den 1 januari 2022.

Vid samma möte beslutades det om att de medel som under åren avsatts hos Göteborgs Parasportförbund nu skulle avsättas till en fond – PG Fonden och reserveras för de föreningar som var medlemmar hos Göteborgs Parasportförbund 2020-12-31.

ANSÖKNINGSTID: Föreningar kan söka medel ur fonden vid två tillfällen per år senast 31 mars eller senast 30 september. Beslut om tilldelning fattas inom 3 månader efter ansökningstillfället.

VEM KAN SÖKA: De föreningar som var medlemsanslutna hos Göteborgs Parasportförbund 2020-12-31. Föreningen måste vid ansökningstillfället fortsatt vara medlemsansluten till Västra Götalands Parasportförbund.

VAD KAN MAN SÖKA FÖR: Man kan söka för inköp av material, läger, marknadsföring, utbildning, ledarträffar med mera. Man kan också söka för nya och utvecklande inslag så som uppstart av ny verksamhet, personalkostnader i samband med tävling och evenemang samt aktiviteter som främjar parasportens utveckling och rekrytering i syfte att skapa en verksamhet som öppnar upp för fler och nya målgrupper.

Man kan däremot inte söka för föreningens löpande driftverksamhet eller för aktiviteter där bidrag regelmässigt kan erhållas från kommunerna.

En förening som är medlemsansluten till Västra Götalands Parasportförbund kan även bedriva annan verksamhet inom föreningen som inte är relaterad till parasport. Ansökan till PG Fonden skall endast gälla ändamål som tillhör parasportens verksamhetsområde.

För ytterligare frågor om fonden kontakta ordförande Jan Peterson: janne.timmervik@gmail.com alternativt Telefon: 0708-52 55 24

Ansökan skickas via mail till ordförande för PG Fonden Jan Peterson: janne.timmervik@gmail.com

På uppdrag av PG Fondens styrelse

Jan Peterson

Ordförande PG Fonden

KLICKA HÄR Pdf, 197.3 kB. för att läsa informationen i PDF-format

Text

Publicerad: 2023-06-15

Senast uppdaterad: 2023-06-15

Partners och samverkan