Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Västra Götaland
Parasport Västra Götaland

Paraidrottens utveckling i Västra Götaland

Än är det en bit kvar till senaste normalnivån 2019 innan pandemin - men under 2022 ser vi en efterlängtad ökning både av antalet deltagartillfällen funktionsnedsättning (LOK-FN) och av antal föreningar som söker LOK-FN i det statliga LOK-stödet för idrottsföreningarna i Västra Götalands län!


Paraidrottens utveckling för ALLA paraidrotter i Västra Götaland:

Bild med diagram över paraidrottens utveckling i Västra Götaland 2010-2022. Diagrammet visar Statligt Lokalt Aktivitetsstöd för antal deltagartillfällen med funktionsnedsättning totalt per år för ALLA paraidrotter i Västra Götaland. Bild Västra Götalands Parasportförbund.

Bild med diagram över paraidrottens utveckling i Västra Götaland 2010-2022. Diagrammet visar Statligt Lokalt Aktivitetsstöd för antal deltagartillfällen med funktionsnedsättning totalt per år för ALLA paraidrotter i Västra Götaland. Bild Västra Götalands Parasportförbund.

 • Antal deltagartillfällen LOK-FN 2010-2022
  Diagrammet ovan visar för perioden 2010-2022 per år totalt antal deltagartillfällen funktionsnedsättning (LOK-FN) för ALLA paraidrotter i RFs Statliga Lokala Aktivitetsstöd (LOK-stöd) i länet.

  Sammanfattningsvis har trenden i Västra Götaland varit stabilt ökande från 2010 och framåt, med en tydlig pandemieffekt och stor minskning med över 30 % år 2020.

  År 2021 syns en liten ökning av antalet deltagartillfällen LOK-FN med drygt 5 %. En granskning av statistiken visar att den ökningen kom först på hösten. Samtidigt fortsatte antalet föreningar med LOK-FN att minska under 2021 (se bild nedan).


 • Antal föreningar med LOK-FN 2019-2022
  Diagrammet nedan visar för perioden 2019-2022 antalet föreningar per år med deltagartillfällen LOK-FN för ALLA paraidrotter i Västra Götaland.

  Vår fördjupade granskning av statistiken visar att år 2019 (som är senaste normal-året innan pandemin) fick 334 idrottsföreningar utbetalt deltagartillfällen LOK-FN.

  År 2021 hade antalet idrottsföreningar med LOK-FN minskat till 258.

  Under 2022 ökade antalet idrottsföreningar med deltagartillfällen LOK-FN till 281. Många föreningar har haft god hjälp av återstartssödet från Parasportförbundet för att komma igång igen efter pandemin. Vi i Västra Götalands Parasportförbund ger föreningar olika typer av stöd, dels för att komma igång efter pandemin och dels för att starta upp paraidrott i sin verksamhet.

Bild med stapeldiagram över antal idrottsföreningar som fått utbetalt deltagartillfällen funktionsnedsättning i det statliga LOK-stödet per år för ALLA paraidrotter perioden 2019-2022 i Västra Götaland. Bild västra Götalands Parasportförbund.

Bild med stapeldiagram över antal idrottsföreningar som fått utbetalt deltagartillfällen funktionsnedsättning i det statliga LOK-stödet per år för ALLA paraidrotter perioden 2019-2022 i Västra Götaland. Bild västra Götalands Parasportförbund.

Publicerad: 2023-12-11

Senast uppdaterad: 2023-12-20

Partners och samverkan