Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Västra Götaland
Parasport Västra Götaland

Ny möjlighet hos Arvsfonden - projektstödspengar kan nu även täcka tillgänglighet i lokaler

Ibland behöver föreningar som får projektstöd utveckla tillgängligheten i sina lokaler för att målgruppen ska kunna medverka i projektet. Tidigare har den typen av tillgänglighetsutveckling inte gått att göra med pengarna från projektstödet.


Den 6 december 2023 beslutade Arvsfondsdelegationen om en ändring, som innebär att tillgänglighetsutveckling kan finansieras inom stödformen projektstöd.

Det betyder att sådant som kräver någon form av byggarbete och som är en förutsättning för att projektets målgrupp ska kunna medverka på samma sätt som andra personer, ska kunna finansieras.

Detta handlar exempelvis om montering av hörslinga, ramp eller installation av en hiss. Stödet kan alltså täcka både fasta installationer och utrustning som behövs för att utveckla tillgängligheten.

  • Utvecklingen av tillgänglighet som beskrivs här får som mest uppgå till 400 000 kronor inklusive moms. Summan ska vara en mindre del av projektets totala budget. Om tillgänglighetsutveckling avser en större del av projektets totala budget kan det betyda att detta istället ska tillhöra stödformen lokalstöd.

  • Pågående projekt bedöms inte utifrån det nya beslutet. Ändringen gäller bara vid ansökan om stöd, från och med Arvsfondsdelegationens decembermöte 2023.

Länk till hela nyheten på Arvsfondens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Via denna länk kan du prenumerera på och läsa Arvsfondens Nyhetsbrev Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

Publicerad: 2023-12-18

Senast uppdaterad: 2023-12-20

Partners och samverkan