Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Västra Götaland
Parasport Västra Götaland

Ansökan om bidrag våren 2024 från Thordénstiftelsen

Thordénstiftelsen lämnar bidrag till föreningar och organisationer som bedriver verksamhet i Bohuslän. Pågående ansökningsperiod har sista ansökningsdag 29 februari 2024. Beslut tas i slutet av april.


Thordénstiftelsen lämnar bidrag till föreningar och organisationer som bedriver verksamhet inom följande områden i Bohuslän:

 1. Idrotts- och friluftsverksamhet
 2. Fritidsverksamhet
 3. Kulturell verksamhet (t ex teater, film, konserter mm)
 4. Historisk och kulturhistorisk verksamhet (t ex museer, vård av byggnader, anläggningar och miljöer)
 5. Vetenskaplig forskning
 6. Undervisning och utbildning
 7. Ideell verksamhet
 8. Intressen som berör f.d. anställda på Uddevallavarvet

Stiftelsen ger normalt inte bidrag till enskilda personer.
Bidrag lämnas normalt inte till åtgärder som redan är utförda.

Nästa ansökningsperiod har sista ansökningsdag sista september 2024. Beslut tas i slutet av november 2024.

Thordénstiftelsen vill i sin bidragsgivning verka för en hållbar utveckling
Med hållbar utveckling menar Stiftelsen ”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”.

Thordénstiftelsen värnar om hållbar utveckling inom alla aspekter av miljö, ekonomi och social hållbarhet. Utveckla därför i ansökan om på vilket sätt er organisation och projektet har inriktning på, eller syftar mot hållbar positiv utveckling inklusive integration/mångfald.

Stipendier
Thordénstiftelserna delar också ut ett antal stipendier. Dessa stipendier kan inte sökas. Stiftelsen tar kontakt med skolor och idrottsorganisationer som nominerar kandidater.

Som exempel delades under år 2022 följande stipendier ut:

 • Två musikstipendier och två stipendier till elever, som går på övriga linjer på estetprogrammet, estetstipendier. Varje stipendium är på 15 000 kr.
 • Tio gymnasiestipendier, som vart och ett är på 10 000 kr.
 • Två idrottsstipendier på vardera 15 000 kr.
 • Två ledarstipendier på vardera 15 000 kr.
 • Träningsstipendier till idrottare från föreningar i Bohuslän som kan nå EM, VM eller OS. Stipendierna ligger mellan 20 000 och 35 000 kr.

Om Thordénstiftelsen
Thordénstiftelsen grundades 1958 som en del i den finansiella rekonstruktionen av Uddevallavarvet. År 1963 köpte staten Thordénstiftelsens aktier i Uddevallavarvet för det nominella värdet 8 milj kr. Stiftelsen fick därmed sitt grundkapital för att kunna verka till det allmännas fromma i Bohuslän. År 1982 delades Thordénstiftelsen i två delar, Gustaf B Thordéns stiftelse för allmännyttigt ändamål och Gustaf B Thordéns stiftelse. Stiftelserna har samma styrelse och har idag i praktiken samma ändamål.

Stiftelsen lämnar bidrag till främst idrott, kultur och föreningsliv i Bohuslän och delar också ut stipendier. Huvuddelen av direktavkastningen delas ut vid två beslutsmöten varje år.

Se all information och ansök om bidrag via denna länk till Thordénstiftelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

Publicerad: 2023-12-20

Senast uppdaterad: 2023-12-20

Partners och samverkan