Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Västra Götaland
Parasport Västra Götaland

Påminnelse till föreningar inom ALLA paraidrotter att söka LOK-stöd för deltagartillfällen funktionsnedsättning senast 25 februari

I vår kartläggning har vi identifierat nästan 600 föreningar med paraidrott i Västra Götaland. Mindre än hälften av dessa föreningar (47 %) fick år 2022 utbetalt LOK-stöd för deltagartillfällen med funktionsnedsättning, vilket tyder på att många missar pengar in till föreningen.

Därav denna påminnelse till föreningar inom ALLA paraidrotter i Västra Götaland om att senast den 25 februari söka LOK-stöd för deltagartillfällen med funktionsnedsättning för aktiviteter bedrivna hösten 2023!

Statligt Lokalt Aktivitetsstöd (LOK-stöd):
Kan sökas av varje idrottsförening som är ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör Riksidrottsförbundet – och som bedriver verksamhet för deltagare MED funktionsnedsättning från 7 år och uppåt utan övre åldersgräns (samt för deltagare UTAN funktionsnedsättning mellan 7 och 25 år).

Med deltagare med funktionsnedsättning avses i LOK-stödets regelverk:
deltagare som med anledning av en rörelsenedsättning, synnedsättning, hörselnedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning har behov av särskilt anpassade träningsmetoder, specialanpassad utrustning eller ledare med särskild medicinsk och/eller pedagogisk kompetens. Deltagare i verksamhet arrangerad av förening ansluten till Svenska Parasportförbundet eller Svenska Dövidrottsförbundet omfattas alltid av begreppet deltagare med funktionsnedsättning.

Kom ihåg att:

  • Medlemsföreningar i Parasportförbundet ska söka LOK-stöd för deltagartillfällen med funktionsnedsättning för idrotten ”PARASPORT”.
  • Medlemsföreningar i andra specialidrottsförbund (SF) ska söka LOK-stöd för deltagartillfällen med funktionsnedsättning för idrotten i respektive SF.

Ansökan görs i IdrottOnline:
Samtliga aktiviteter måste närvaroregistreras digitalt och föreningens siffror förs då över till ansökan automatiskt. Det enda ni behöver göra är att öppna ansökan och skicka in den. Behörighet att skicka in en ansökan för en förenings räkning har de som är registrerade i IdrottOnline som ordförande, kassör eller LOK-stödsansvarig firmatecknare i en förening.

Nytt för i år är att du måste skaffa Freja eID eller Freja+ för att logga in i IdrottOnline, om du har rollen klubbadministratör, huvudadministratör eller LOK-stödsansvarig firmatecknare. Länk till Riksidrottsförbundets info om varför och hur du går tillväga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Länk till Riksidrottsförbundets info om LOK-stöd, hur du söker och hjälp som finns Länk till annan webbplats..

Länk till vår kartläggning av föreningar med paraidrott i Västra Götaland Länk till annan webbplats..

Länk till info om våra paraidrottsspecifika utvecklingsnätverk & utbildningar mm Länk till annan webbplats..

Länk till vår Paraidrottskalender Västra Götaland Länk till annan webbplats..

 

Publicerad: 2024-02-06

Senast uppdaterad: 2024-02-06

Partners och samverkan