Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Västra Götaland
Parasport Västra Götaland

Ny rapport om idrott för personer med funktionsnedsättning från Centrum för idrottsforskning

Centrum för idrottsforskning (CIF) fick 2022 ett utökat uppdrag att följa upp funktionshinderspolitiken inom idrottsområdet. Den här rapporten redogör för uppdraget och CIFs arbete med detta under de första drygt 1,5 åren.

CIF har sedan 2009 i uppdrag av regeringen att genomföra en regelbunden och långsiktig uppföljning av statens stöd till idrotten.

Intressant och mycket välkommet är att CIF i sin tolkning och formandet av uppdraget har valt att bredda definitionen av personer med funktionsnedsättning, jämfört med för Svenska Parasportförbundet eller Riksidrottsförbundet, till att även inkludera idrott för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF-diagnos).

I rapporten beskriver CIF bl a idrottsrörelsens eget arbete inom området hittills, och redovisar uppföljning genom begreppen "Aktiv i idrott" och "Statligt Lokalt Aktivitetsstöd för deltagartillfällen med funktionsnedsättning" på nationell nivå.

Båda dess begrepp föjer även vi i Västra Götalands Parasportförbund upp i distriktet/länet, och påminner återkommande medlemsföreningarna om. LOK-stöd för deltagartillfällen med funktionsnedsättning utgör likaså ett viktigt underlag i vår egen kartläggning av föreningar med paraidrott inom alla idrotter i Västra Götaland.

Som CIF beskriver ska genomförandet av funktionshinderspolitiken nationellt inriktas mot följande fyra områden:
• principen om universell utformning,
• befintliga brister i tillgänglighet,
• individuella stöd och lösningar för individens självständighet, och
• att förbygga och motverka diskriminering.

Här relaterar vi i Västra Götalands Parasportförbund till de mänskliga rättigheterna, som sammanfattningsvis kan sägas beskriva vad som INTE får göras mot någon människa och vad som MÅSTE göras för varje människa - och att icke-diskriminering är vår röda tråd i arbetet med att skapa bättre idrott för personer med funktionsnedsättning. Det kan också formuleras med ledorden för Globala målen för hållbar utveckling - Ingen ska lämnas utanför - ord som enligt oss förpliktigar mer än att säga att alla ska vara med.

Eftersom arbetet med CIFs uppdrag ska vara långsiktigt och kontinuerligt pågående fram till 2031, har deras kansli även påbörjat ett arbete att utveckla och förbättra indikatorer inom området idrott för personer med funktionsnedsättning.

Utöver kvantitativa mått har CIF för avsikt att ta fram kunskap genom tematiska nedslag, där till exempel idrott för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF-diagnos) skulle kunna vara ett område.

Ett annat område som CIF har för avsikt att inkludera tydligare i arbetet med uppdraget är tillgänglighet och universell utformning. Tanken är att detta område ska kopplas till CIFs regeringsuppdrag att upprätta och driva en kunskapsplattform för anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid – Centrum för idrotts- och friluftsanläggningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (CIFA).

LÄNKAR till rapporten och mer läsning:

 

Publicerad: 2024-03-22

Senast uppdaterad: 2024-03-22

Partners och samverkan