Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Västra Götaland
Parasport Västra Götaland

Inspirationsföreläsning, Parasportens Grunder & Årsmöte

Lördagen den 23 mars 2024 hade Parasport Västra Götland Årsmöte i Vänersborg. Ett stort SDF med drygt 100 föreningar i 49 kommuner. Dagen inleddes med en inspirationsföreläsning av Jim Thuresson som lärde oss hur man inspirerar andra och oss själva. Sedan följde en utbildning i Parasportens grunder och därefter själva årsmötet. Sextiotalet personer närvarande med representanter från föreningar, RF-SISU Västra Götaland och Svenska Parasportförbundets styrelse. Även de flesta av förbundets personal och styrelse fanns också på plats.

Anders Manheden valdes till Ordförande till mötet. Alla handlingar hade varit utsända stadgeenligt och allt klubbades i enlighet med förslagen.

Stig Carlsson valdes till Ordförande för tredje året i rad och tackade för det stora förtroendet.

Följande val till Styrelse, Valberedning och Lekmannarevisor genomfördes under lördagens Årsmöte och därefter konstituerande styrelesmöte:

Ordförande, Personalansvarig & AU

Stig Carlsson

Vice Ordförande & AU

Mikael Lindqvist

Kassör & AU

Susann Andersson

Ledamot

Mathias Carlzon

Ledamot

Robert Åkesson

Ledamot

Lars-Åke Johansson

Ledamot

Carina Walterlin

Ledamot

Susann Hietalahti

Ledamot

Josefin Andersson

Suppleant

Martin Rådberg

Suppleant

Anna Starck

Suppleant

Stephan Hansson

 

 

Lekammarevisor

Fredrik Posse

 

 

Valberedning

 

Ordförande

Gunilla Bernhardsson

Ledamot

Peter Collin

Ledamot

Mattias Johansson

Parasport - en unik kraft som förverkligar drömmar.

Publicerad: 2024-03-26

Senast uppdaterad: 2024-03-26

Partners och samverkan