Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Västra Götaland
Parasport Västra Götaland

Stöd från Arvsfonden till flera verksamheter inom paraidrott i Västra Götaland

Vid årets andra sammanträde den 23 april beslutade Arvsfondsdelegationen om att dela ut 199 969 934 kronor till 46 projekt över hela Sverige. Detta är den största summan som fördelats vid ett delegationsmöte sedan pandemin.

Vi vill här uppmärksamma några av dessa projekt som riktar sig till idrott för personer med funktionsnedsättning i Västra Götaland.

Nya projekt som fått Arvsfondens PROJEKTSTÖD under 2024 inom paraidrott


Arvsfondsdelegationens beslut 23 april 2024:

 • Svenska Cykelförbundet får stöd med 7 303 380 kr för projekt "iCykel - Inkludering i Cykelförening".

  Projektet syftar till att göra cykelklubbar mer öppna och tillgängliga och utvidga sin verksamhet för att inkludera fler personer med syn- eller rörelsenedsättning.Utbildningsplanen och informationsmaterialet kommer sammanställas i en kunskapsportal på förbundets hemsida. Tillsammans med referensgruppen fortsätter Svenska Cykelförbundet handleda och utbilda föreningar som vill bredda sin verksamhet och nå fler aktiva paracyklister.

  Projektet består av tre delar. Den ena delen är att skapa en utvecklings- och utbildningsplan för ideella ledare för att bättre bemöta målgruppen. Den andra delen är att ta fram en utvecklingstrappa från bredd till elitidrott för paracyklister. Den tredje delen är att stärka målgruppens inflytande genom att skapa demokratiska mötesplatser där unga ledare ur referensgruppen får utrymme att påverka verksamheten. Cykelförbundet ska också arbeta för att utöka verksamheten med MTB och E-cykling för målgruppen.

Nya projekt som fått Arvsfondens LOKALSTÖD under 2024 inom paraidrott


Arvsfondsdelegationens beslut 23 april 2024:

 • Eds Skidklubb får stöd med 6 015 000 kr för "Tillbygnad av ett löp- och staklabb" i Dals-Eds kommun.

  Projektet syftar till att kunna erbjuda nya träningsformer året runt i ett löp- och staklabb för barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning. Föreningens befintliga lokal kommer att byggas ut och utrustas med löpband, stakmaskiner och rullband som ska användas till både gruppträningar och individuellt. Idag bedrivs skidor, orientering och friidrott vilka alla skulle använda de nya möjligheterna i sina verksamheter. Genom byggnationen kan föreningen bedriva verksamhet under hela året oavsett om det är sommar eller snöfattiga vintrar.

 • Ljungskile Segelsällskap får stöd med 5 467 000 kr för "Nybyggnation av vågbrytare" i Ljungskile i Uddevalla kommun.

  Syftet med projektet är bygga en marina arena för trygg och säker segling. Detta innebär en arena där målgruppen personer med funktionsnedsättningar och målgruppen äldre inkluderas. Föreningen vill anlägga en fast förankrad, via ramp, nåbar, kombinerad brygga och vågbrytare. En kaj ska tillkomna på 10 x 6 meter med stålpålat betongfundament och fast monterad kran. En ny verksamhet som då blir möjlig är Sprintsegling och radiostyrda båtar för målgruppen.

Arvsfondsdelegationens beslut 13 februari 2024:

 • Orust Golfklubb får stöd med 6 015 000 kr för "Nybyggnation av knatte-/korthålsbana med mera" i Orust kommun". Syftet med projektet är att få fler medlemmar till verksamheten genom att göra golfspelet mer anpassat och tillgängligt för barn och ungdomar, men även för äldre över 65 år samt personer med funktionsnedsättning. I projektet ingår att bygga en korthålsbana och anlägga orange tees samt tillgänglighetsanpassa klubbhus, parkering och toaletter. Verksamheten kommer att vara både organiserad och spontan.

Allmänna Arvsfondens handläggare tar löpande emot och bedömer ansökningar under hela året. Det är sedan nämndmyndigheten Arvsfondsdelegationen som fattar beslut om en ansökan ska godkännas eller inte. De sammanträder och tar beslut sex gånger per år.

Arvsfonden har fyra målgrupper. För att få pengar ur Arvsfonden måste projektet inkludera minst en av de fyra målgrupperna. Arvsfondens målgrupper är:

 • Barn 0 - 11 år,
 • Ungdomar 12 år - 25 år,
 • Personer som har fyllt 26 år och har en funktionsnedsättning.
 • Äldre personer som har fyllt 65 år.

LÄNK till Arvsfondens hemsida med info om nya och pågående projekt som beviljats projektstöd eller lokalstöd och hur du kan ansöka om stöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

KLICKA HÄR för att prenumerera på Arvsfondens nyhetsbrev Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

Publicerad: 2024-05-07

Senast uppdaterad: 2024-05-07

Partners och samverkan