Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Västra Götaland
Parasport Västra Götaland

Startar: 20/02 17:30

Slutar: 20/02 19:00

Nätverksträff 2 med "Utvecklingsnätverk parasegling / parakanot / parakajak / pararodd", digitalt

Startar: 20/02 17:30

Slutar: 20/02 19:00

Västra Götalands Parasportförbund bjuder in till nätverksträff 2 i det paraidrottsspecifika utvecklingsnätverket PARASEGLING / PARAKANOT / PARAKAJAK / PARARODD i Västra Götaland


Sprid gärna denna inbjudan vidare till fler berörda och intresserade personer i dina egna nätverk!

Vi bjuder nu in alla paraseglingskopplade personer / idrottsföreningar / paravattenengagerade i andra båtformer såsom Parakanot, Parakajak och Pararodd kopplade personer och organisationer till dessa träffar, där vi tillsammans kan spana och spåna lite på hur vi kan få mer och förfinad parasegling/andra parabåt-verksamheter och än mer synergieffekter i detta nätverk.

Vi har under året haft lite löpande samtal bla med Karin Knigge, paraseglingsansvarig på Svenska Seglarförbundet, om att tillsammans utveckla Paraseglingen än mer & vidare inom Västra Götalands län.

  • Syftet med dessa upp till 3 digitala träffarna under en längre period är främst att lära av varandra, skapa interna paraseglings / båt ledarutbildningar i länet, hjälpas åt att bygga ett bra paraseglings/andra parabåt verksamhetsnätverk som består. Skapa förutsättningar för enkla tävlingar som en kan internt besöka i varandras ”vatten”, träna ihop, förbättra samverkan mellan er paraseglings / båtföreningar i Västra Götaland kring en massa frågor som vi tillsammans talar kring.

    Det långsiktiga målet är att få högre Paraseglings / båt IF tillhörighet från seglingens / båtars sida sett i hela Sverige, men där vi från parasporten också har en önskan att få fler organiserade Paraseglare/båtkopplade allmänt i länet. OM vi tänker att vi börjar med att bli paraseglings/båt ”Bäst i Väst” så ger det sig ev nationellt paraseglings/båtmässigt sett därefter med tanke på att just inbjudna Västkustens Seglingsförbund har merparten av paraseglingsklubbarna inom sitt upptagningsområde nationellt sett.

    Tillsammans skapar vi också en gemensam ”Paraseglings/båt info/Säljlapp” med alla länets intresserade Paraseglings / båtverksamheters kontaktuppgifter / träningsinfo, som en bra att ha ”spridnings / rekryteringsgrund / samverkansmöjliggörande lapp” att ha med sig i allt en Paraseglings / båt gör dagligdags. Se exempel från vårt Utvecklingsnätverk för Parabowling.

DAG
Tisdag 20 februari 2024.
(träff 1 i detta nätverk hölls tisdag 28 november 2023)

TID
17.30-19.00.

PLATS
Digitalt Microsft Teams-möte.

ANMÄLAN
Anmälan via mejl till stina.wikstrom@parasport.se för att få en anslutningslänk till mötet.

Vi i Västra Götalands parasportförbund har under 2022 blivit ett stort distrikt, där Västergötlands, Göteborgs och Bohuslän-Dals Parasportförbund slagits ihop och blivit ett stort SDF. Vi har goda erfarenheter av att tillsammans med flertalet andra Paraidrotter ha anordnat liknande nätverksträffar som det vi vill anordna nu, med syfte att utveckla Paraaktiviteter inom Västra Götaland för en värdefull fritid för personer med funktionsnedsättning. Länk till mer information om våra paraidrottsspecifika utveklingsnätverk Länk till annan webbplats..

KONTAKT & FRÅGOR
Stina Wikström, idrottskonsulent Västra Götalands Parasportförbund
stina.wikstrom@parasport.se
0760-22 30 76

 

Partners och samverkan