Gå till innehåll
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Återstartsstöd till föreningar

En kille gör tummen upp mot kameran på ett idrottsläger.

Svenska Parasportförbundet har erhållit stöd från Riksidrottsförbundet för att återstarta verksamheten. Stora delar av dessa medel kan Svenska Parasportförbundets föreningar och distriktsförbund ansöka om att ta del av.


Omgång 1 av återstartsstödet

Höstens omgång av stödet är fortfarande sökbart och innebär att varje förening som ansöker om medel får 4 000 kronor för valfri återstartsaktivitet. Höstens stöd går att söka till och med den 31 oktober 2022. Först till kvarn gäller om dessa medel skulle ta slut.


Omgång 2 av återstartsstödet

Uppdatering 21/6-2022

Pengarna för återstartsstödets omgång 2 är slut och är därmed inte längre sökbara för föreningar. Återstartsstöd omgång 1 är fortfarande öppen för föreningar som inte har sökt detta stöd. En ny omgång av återstart (omgång 3) öppnar för ansökningar efter sommaren.

Omgång två av återstartsstödet gick att söka från och med den 10 mars 2022 till dess att medlen tog slut. Först till kvarn gällde. Föreningar kunde ansöka om upp till 20 000 kr totalt. Man kunde välja en eller flera av följande punkter att söka för:

 • Som stöd till föreningsmedlemmars tävlingskostnader (anmälningsavgifter och rese-/övernattningskostnader).
 • Som stöd till föreningsmedlemmars licenskostnader.
 • Aktivitet(er) som lockar föreningsmedlemmar tillbaka till träningarna (till exempel öppna samlingar med lockande aktiviteter).
 • Aktivitet(er) som inspirerar föreningens ledare till att engagera sig på träningarna (till exempelutbildningar för sekretariat, domare, ledare, klassificeringsutbildning, ledar-kickoff och annat).
 • Stöd till hyra av lokaler för träning och tävling.

Omgång 3 av återstartsstödet

Nu är ansökan för återstartsstöd omgång 3 öppen. Föreningen kan ansöka om upp till 30 000 kr totalt och stödet söks via Idrottonline – du hittar formuläret Återstart 3 under fliken Idrottsmedel. Sök stödet så snart som möjligt då det är först till kvarn som gäller.

Det framgår tydligt med konkreta exempel i formuläret vilka aktiviteter och utvecklingssatsningar som föreningen kan söka medel för:

 • Hemsidestöd: Sök medel för att se över föreningens hemsidelösning
 • Ledarrekrytering: Föreningen kan söka stöd för diverse insatser som syftar till att få fler aktiva ledare.
 • Ledarutbildning: Utbilda föreningens ledare genom RF/SISU:s, Parasportförbundets eller andra kurser eller utbildande insatser.
 • Prova-på-dag med Fritidsbanken: Föreningar kan få bidrag för att genomföra en prova-på-dag i samverkan med den lokala Fritidsbanken.
 • Tävling: Stöd kan sökas av förening för att få igång tävlingsverksamhet igen. Det kan t.ex. vara:
  1. Bidrag för aktiva och ledares att deltagande på tävling, t.ex. resa eller deltagaravgift.
  2. Kostnader för licensiering/klassificering.
  3. Föreningen är arrangör av tävling/turnering/cup/event/serieomgång.


Hur föreningar söker stödet

Ansökan görs via föreningens sida i IdrottOnline. För att kunna ansöka behöver du ha behörighet "Huvudadministratör" alternativt "Idrottsmedel firmatecknare". Föreningen behöver även ha ordförande och kassör registrerade i IdrottOnline. Svenska Parasportförbundet har tagit fram en lathund Pdf, 477.9 kB, öppnas i nytt fönster. som guidar er genom ansökningsprocessen samt ett dokument Pdf, 72.3 kB, öppnas i nytt fönster. om hur ni kan formulera er. Om ni har frågor om IdrottOnline kontaktar ni deras support Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Krav för att få söka stödet:

Föreningsstödjare

Svenska Parasportförbundet har en satsning på så kallade föreningsstödjare. I slutet av april påbörjade dessa personer arbetet med att ta kontakt med föreningar i syftet är att höra hur det går i föreningarna efter pandemin och för att stödja föreningarna i ansökan om återstartsstöd.

Återrapportering

Föreningen är skyldig att återrapportera hur pengarna har använts. En återrapport skickas till Svenska Parasportförbundet:

Omgång 1: senast den 31 december 2022 i IdrottOnline.
Omgång 2: senast den 31 december 2022 i IdrottOnline.
Omgång 3: senast den 31 december 2022 i IdrottOnline.


Publicerad:

Uppdaterad:

Vill du veta mer?

Ansökningsverkstad

Parasport Sverige