Gå till innehåll
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Karin Olsson-Sandberg

Vad har du för tidigare erfarenheter?

Jag arbetar i Stockholm stad, på idrottsförvaltningen, sedan många år tillbaka och har i alla år fokuserat på det strategiska uppdraget att nå inaktiva prioriterade målgrupper. Sedan tio år har mitt 100-procentiga uppdrag varit att aktivera personer med funktionsnedsättning.

Föreningslivet ska jag bevaka från förvaltningens sida och inspirera till att utveckling sker det vill säga att fler föreningar startar parasport i Stockholm.

Detta sker nästintill alltid i samverkan med någon annan aktör till exempel Region Stockholm och Parasport Stockholm.

Samordnar ett stadsövergripande nätverk Fritid för alla vars mål är att erbjuda barn och unga en aktiv fritid. Där är Parasport en viktig del.

Vad har du för bakgrund?

Jag är utbildad friskvårdskonsulent och har arbetat med målgruppen på gruppbostad/daglig verksamhet. Under majoriteten av mitt yrkesverksamma liv har jag arbetet med prioriterade målgrupper. Utbildad inom LSS och SoL.

Beskriv dina kvalifikationer som styrelseledamot?

Jag har erfarenhet av målgruppen på en breddnivå samt erfarenhet av det kommunala och det strategiska arbetet.

Vad kommer du bidra med till svensk parasport?

Jag kommar kunna vara behjälplig med förtydligande av styrdokument och att sätta personer med intellektuell funktionsnedästtning på kartan i samverkan med I-rådet. Breddidrottstänket tar jag fortsatt med mig in i kommande arbete.

Publicerad:

Uppdaterad: