Gå till innehåll
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Verksamhetsinriktning 2021–2023

Två idrottare håller om varandra.

Mål 1: En nytänkande och stark kraft i idrottsrörelsen

  • Föreningsstödet utvecklas i takt med ökad inkludering av idrotter
  • Parasport Sveriges roll i relation till andra specialidrottsförbund tydliggörs

Mål 2: Ett livslångt idrottande

  • Såväl utövare som ledare kan utvecklas inom paraidrotten, oavsett ålder eller idrottsvana
  • Parasportens möjligheter synliggörs och utvecklas kontinuerligt i samarbete med andra aktörer

Mål 3: Internationella framgångar för paraidrotten

  • Elitsatsande paraidrottare stöttas enligt utvecklingstrappan och den paralympiska strategin
  • Utbildning och stöd för paraidrottsledare utvecklas i samråd med andra aktörer

Publicerad:

Uppdaterad:

Om oss

Om oss

Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté organiserar idrott för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning och intellektuella funktionsnedsättningar inom 11 idrotter. Vi leder också arbetet med Special Olympics, som är bredd- och motionsidrott för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.