Gå till innehåll
$siteName
Sveriges paralympiska komitté logotyp
Sveriges paralympiska komitté logotyp

Inleder förstudie om Paralympics och OS 2030

Sveriges Paralympiska Kommitté, Sveriges Olympiska Kommitté och Riksidrottsförbundet inleder en förstudie angående Paralympics och OS i Sverige 2030.

– Det är nya tider nu och förstudien ska visa hur OS och Paralympics kan formas utifrån Sveriges förutsättningar. Vi har redan i dag i stort sett alla arenor som krävs för att arrangera de största vinterspelen, säger SOK:s tf ordförande Anders Larsson.

OS och Paralympics 2024, 2026, 2028 och 2032 har redan fått sina värdstäder. Men spelen 2030 är ännu inte utdelade. Internationella Olympiska Kommittén använder en helt ny metod för att bestämma var spelen ska arrangeras. Stora kampanjer tillhör historien. Numera tillämpar IOK en trestegsprocess med olika dialogfaser.

– Det var så Brisbane tilldelades spelen 2032. Vi har som ett första steg haft ett möte med IOK som handlade om att, utan förpliktelser från något håll, titta på spelen 2030. Under det mötet var det tydligt att IOK gillade vårt koncept för 2026. Det som förstudien ska ge svar på är om vi är redo att gå vidare i processen, säger SOK:s tf ordförande Anders Larsson.

Förstudie undersöker förutsättningarna

Steg ett i IOK:s nya process är ett informellt utbyte med inledande samtal. Förstudien syftar till att undersöka om förutsättningarna verkligen finns för att genomföra tävlingarna i Sverige. Om den faller väl ut kan processen gå framåt. Steg två blir en löpande dialog. Steg tre är en målinriktad dialog.

– Vi lärde oss mycket av kandidaturen 2026. Nu har vi haft initiala kontakter med både svensk politik och svenskt näringsliv innan vi ens inlett arbetet med en förstudie, säger SOK:s tf vice ordförande Hans von Uthmann, som kommer att leda förstudiens styrgrupp tillsammans med ordföranden i SOK, SPK och RF.

– Vi har som arrangör precis genomfört ett framgångsrikt parasport-VM i längdskidor och skidskytte på hemmaplan, med historiska svenska framgångar i Östersund och vid alpina parasport-VM. Det här vore en fantastisk möjlighet för oss att fortsätta det unika arbetet. Dessutom vet vi från andra länder som arrangerat Paralympics att det här skapar helt nya förutsättningar och tillgänglighet för våra idrottare, men också för personer med funktionsnedsättningar i stort. Men nu ska vi först, i lugn och ro, genomföra en förstudie som får utvisa möjligheterna, säger SPK:s ordförande Åsa Llinares Norlin.

I somras höll SOK en ordförandekonferens i grekiska Olympia och där fick SOK i uppdrag, att tillsammans med SPK och RF, sondera möjligheterna till olympiska och paralympiska evenemang i Sverige och den sonderingen inleds nu med en förstudie.

I förstudien kommer generalsekreterarna från Sveriges Olympiska Kommitté, Sveriges Paralympiska Kommitté och Riksidrottsförbundet att ingå i en projektgrupp.

– Ett OS och Paralympics skulle kunna bli en lägereld att samla Sverige runt och dessutom blir en arena för idrotts- och samhällsutveckling under många år. Tanken är att se över det koncept som fanns för kandidaturen 2026, vilket skulle innebära tävlingar på flera ställen i Sverige, bland annat Stockholm, Dalarna och Jämtland. Här känner vi oss trygga att det finns stor erfarenhet att arrangera vintermästerskap i världsklass i den svenska idrottsrörelsen, säger SOK:s generalsekreterare Åsa Edlund Jönsson.

En delrapport av förstudien kommer att presenteras den 20 april.

FAKTA
Frågor och svar om förstudien

Vem bestämmer var OS och Paralympics ska arrangeras?

IOK har en ny process som inte innebär någon dyr kandidatur. Processen består av tre delar: informellt utbyte, löpande dialog och målinrikad dialog. SOK, SPK och RF befinner sig i den första delen och förstudien ska ge svar på om vi ska gå vidare till steg nummer 2. Det finns inga förpliktelser, från något håll, i de två första stegen.

Skulle Sverige välja att gå fram med en ansökan om ett vinter-OS 2030 kommer detta att beredas av IOK:s kommission för framtida vinterspel men sen är det IOK:s Session (årsmöte) som beslutar som vilket land/stad/region som får OS och Paralympics.

Vilka ingår i förstudien?

SOK:s tf vice ordförande Hans von Uthmann leder styrgruppen tillsammans med ordförande i SOK, SPK och RF. SOK:s generalsekreterare Åsa Edlund Jönsson är sammankallande för projektgruppen där även RF:s Stephan Bergh och SPK:s Bo Sköld ingår. Gruppen kommer att ta in specialkompetens ifrån olika områden som idrott, kommunikation, politik, näringsliv och civilsamhälle. Exempelvis från ANOK:s generalsekreterare Gunilla Lindberg, som också sitter i SOK:s styrelse och är rådgivare i internationella frågor.

Vad tittar förstudien på?

En helhetsbild om förutsättningarna för vinterspel i Sverige. Vi tittar främst på koncept och finansiering. Vi utreder också vision och avtryck av spelen. Det är självklart också viktigt med ett stort engagemang från svensk idrottsrörelse, politik, näringsliv och civilsamhälle.

Vilka orter kan bli aktuella 2030?

Det ska förstudien svara på. Men orter som vi absolut kommer att titta på i samband med förstudien är Stockholm, Falun, Åre, Idre och Östersund, alltså orter som är vana vid att arrangera stora internationella vintersporttävlingar.

IOK vill att OS anpassar sig till regionen och inte tvärtom, vilket innebär att en arrangör alltid ska utgå från befintliga arenor som finns i landet/området och inte bygga nytt – om inte regionen ändå redan har sådana byggplaner.

Sverige har arrangerat, och kommer att arrangera, världsmästerskap i de största vintersporterna inom en tioårsperiod. Så vi har redan de flesta arenor som behövs och dessutom kunnande att arrangera stora mästerskap.

När ska förstudien vara klar?

En delrapport kommer att lämnas den 20 april. Vi hoppas vara klara med en slutrapport under sommaren. Det viktiga är att det här görs ordentligt och inte så snabbt som möjligt.

Publicerad: 2023-02-08

Senast uppdaterad: 2023-11-21