Gå till innehåll
$siteName
Sveriges paralympiska komitté logotyp
Sveriges paralympiska komitté logotyp

En enad idrottsrörelse tar Paralympics och OS 2030 in i nästa fas

Sveriges enade idrottsrörelse går vidare med arbetet för att få arrangera Paralympics och OS i Sverige 2030.

– Vår förstudie visar att Sverige har möjlighet, kunnande och vilja att arrangera vinterspelen 2030. Jag har informerat IOK att Sverige vill gå vidare till steg två i processen och IOK har välkomnat oss till nästa fas som är löpande dialog, säger SOK:s ordförande Hans von Uthmann, som även varit sammankallande för förstudiens styrgrupp.

Förstudien är resultatet av det intensiva arbete som Sveriges Olympiska Kommitté, Sveriges Paralympiska Kommitté och Riksidrottsförbundet har gjort tillsammans sedan den 8 februari. I en rad arbetsgrupper har det mesta som rör olympiska och paralympiska spel undersökts och utvärderats. Rapporten är en sammanfattning av det arbetet.

Förstudiens slutsats är att vi är redo att gå vidare till nästa steg i processen, från ett informellt utbyte till en löpande dialog med Internationella Olympiska Kommittén. Inte helleri nästa steg finnsnågrakrav från IOK:s sida. Sverige har inga förpliktelser, men dialogen intensifieras.

Idrottskonceptet

Förstudiens förslag på idrottskoncept bygger på några huvudorter. Isidrotter i Stockholmsregionen, nordiska grenar i Falun samt snöidrotter i Åre och Östersund. För Paralympics flyttas de nordiska grenarna till Östersund. Enbart befintliga arenor ska användas, inga nya arenor ska byggas.

– Ambitionen för OS och Paralympics i Sverige är världens mest hållbara spel där en ny standard för framtiden sätts såväl ekologiskt, socialt som ekonomiskt, säger Hans von Uthmann.

– Ett Paralympics och OS i Sverige skulle stärka både idrottsrörelsen och samhället i övrigt – i hela landet. Då är det självklart att vi använder de arenor som redan finns och säkerställer att spelen blir tillgängliga för alla, säger Åsa Llinares Norlin ordförande Sveriges Paralympiska Kommitté.

Sju av tio positiva

Sju av tio svenskar tycker att Sverige ska söka OS och Paralympics 2030 om förstudien visar att det är möjligt att genomföra hållbara, demokratiska och kostnadseffektiva spel. Det visar en undersökning av Kantar Public.

– Vi tror också att spelen kan bli en motor för idrotten, jämlikheten och folkhälsan i hela vårt land, samtidigt som vi sätter ett ökat fokus på personer med funktionsnedsättning och deras villkor på och utanför idrottsarenorna säger Åsa Llinares Norlin.

Förstudien presenterades för idrottsminister Jakob Forssmed tidigare under veckan.

– Idrottsrörelsen har hela tiden haft en rak dialog med regeringen samt berörda regioner och kommuner kring hur arbetet med förstudien fortskrider. Det är viktigt att vi fortsätter göra ett grundligt arbete. Vi vill kunna svara på alla frågor som vi kan få från idrottsrörelsen, politiken, civilsamhället och näringslivet, säger RF:s ordförande Karl-Erik Nilsson.

Nästa fas

SOK:s ordförande Hans von Uthmann har i en formell förfrågan till IOK begärt att Sverige går vidare till nästa fas, något IOK välkomnat. Den löpande dialogen förväntas pågå i knappt ett halvårdär sista steget är en målinriktad dialog med Internationella Olympiska Kommittén. Var OS och Paralympics 2030 hamnar vill IOK utsesenast innan OS-invigningen av sommarspelen i Paris den 26 juli nästa år.

– Vi har gjort ett bra jobb hittills och hittat grundförutsättningar för att kunna leverera hållbara, demokratiska och kostnadseffektiva spel. Vi ser att vi tillsammans har möjlighet, kunnande och vilja. Nu ska vi i nästa fas gå ännu djupare in i detaljerna, säger SOK:s ordförande Hans von Uthmann.

>> Läs hela förstudierapporten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

>> Vad tycker Sverige? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

>> Hållbarhetsrapport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2023-06-15

Senast uppdaterad: 2023-11-21