Gå till innehåll
$siteName
Sveriges paralympiska komitté logotyp
Sveriges paralympiska komitté logotyp

För idrottsarrangörer och ledare

Inomhusmiljö, tennishall. En ledare sitter på huk och visar med ett tennisrack för deltagare i rullstolstennis.

Nedan följer allmän information för idrottsarrangörer och ledare. För lägerspecifik information, välj läger:

 

Om idrottshelgen

Huvudarrangörer för evenemanget är Sveriges Paralympiska Kommitté. På respektive ort gör vi det tillsammans med Svenska Parasportförbundets distrikt. Syftet är att ge deltagare chansen att testa, utöva och utvecklas inom flera olika idrotter under en och samma helg. Vår ambition är att idrott och deltagare möts med målet att fler ska hitta till och utvecklas inom idrotten.

Inriktningar

Svenska Parasportförbundets administrerar idrott för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning. Under idrottshelgen arrangeras därför endast idrotter riktade till dessa tre målgrupper. Vissa idrotter riktar sig till flera målgrupper och andra endast till personer inom en målgrupp och med en viss typ av funktionsnedsättning.

Gruppindelning

Deltagare delas upp i tre olika grupper, kallat camps, utifrån vald inriktning:

  • Camp R, idrott riktad till personer med rörelsenedsättning
  • Camp S, idrott riktad till personer med synnedsättning
  • Camp I, idrott riktad till personer med intellektuell funktionsnedsättning

 

Varje grupp (camp) utövar flera olika idrotter under helgen utefter ett schema. Varje idrott utövas som regel en gång där er idrott är en av flera. Grupperna består av max 20 deltagare per idrottspass.

Idrottsarrangör och ansvar

Endast ett idrottsförbund, en idrottskommitté eller en idrottsförening kan stå som idrottsarrangör. Denna ansvarar för en idrott under Start Your Impossible Camp och uppföljning av idrottens deltagare. Vi ser positivt på en samverkan mellan flera men endast en står som idrottsarrangör. Idrotten måste finnas registrerad på parame.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och om en förening står som idrottsarrangör måste föreningen finnas registrerad där.

Upplägg och planering

Varje idrottsarrangör ansvarar för att genomföra ett till tre idrottspass beroende på vilken/vilka målgrupper som idrotten riktar sig till. En målgrupp = ett idrottspass (undantag kan förekomma). Vi planerar för att en idrott arrangeras under en och samma dag för att undvika övernattningar. Vid ankomstregistreringen räcker det att närvara med en ledare. Här upphämtas profilkläder och eventuell brandingmaterial.

Schema (preliminärt) att utgå ifrån i planeringen (ni ansvarar för max 3 idrottspass):

Fredag

17:00-21:00 Ankomstregistrering av idrott/ledare (frivillig)

19:00-20:00 Middag (frivillig)

20:00-21:00 Aktivitet (frivillig)

Lördag

08:00-08:30 Ankomstregistrering av idrott/ledare som deltar på lördagen (obligatorisk)

09:00-10:30 Idrottspass

10:30-11:00 Paus

11:00-12:30 Idrottspass

12:30-14:00 Lunchpaus

14:00-15:30 Idrottspass

15:30-16:00 Paus

16:00-17:30 Idrottspass

19:00-20:00 Middag (frivillig)

Söndag

08:00-08:30 Ankomstregistrering av idrott/ledare som deltar på söndagen (obligatorisk)

09:00-10:30 Idrottspass

10:30-11:00 Paus

11:00-12:30 Idrottspass

12:30-14:00 Lunchpaus

Idrottspass

Längden på idrottspassen är 1-2 timmar beroende på idrott. Innan varje påbörjat idrottspass presenteras idrotten, ledarna, dess regler och eventuellt klassificeringssystem samt vart man kan vända sig för att börja med aktuell idrott. Tänk på att vara på plats i god tid innan idrottspasset startar för förberedelser av just er idrott.

Utrustning

Idrottsarrangören ansvarar för att tillhandahålla idrottspecifikt material och den parasportutrustning som krävs för att genomföra idrotten.

Ledare

Idrottsarrangören ansvarar för att tillhandahålla tillräckligt med ledare för att kunna genomföra aktiviteten på ett roligt, entusiasmerande och säkert sätt utifrån idrottens art och aktivitetens storlek (minst två ledare per idrottspass).

Utbildning

Alla medverkande ledare ska genomgått Svenska Parasportförbundets utbildning Parasportens grunder eller funktionärsutbildning. För de som ännu inte genomgått utbildningen kommer denna att erbjudas innan idrottshelgen.

Utdrag ur belastningsregistret

Alla ledare ska ha uppvisat ett utdrag ur belastningsregistret som inte uppvisar något hinder för att arbeta med målgruppen.

Informationsspridning

Som idrottsarrangör behöver du hjälpa till att sprida information om lägret. Den officiella inbjudan behöver därför delas i idrottsarrangörens sociala medier som Facebook och Instagram.

Stefan Jansson

Ansvarig Start Your Impossible Camp

Fredrik Andersson

Ansvarig Start Your Impossible Camp

Hanna Käld

Ansvarig Start Your Impossible Camp