Gå till innehåll
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Handlingsplan

Det är viktigt att föreningen har en framarbetad handlingsplan i fall att krisen inträffar. Handlingsplanen finns till för att föreningen ska vara rustade om något skulle hända och som stöd för både styrelse och medlemmar.

Ladda ned mallen Handlingsplan för förening (RF/SISU) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid misstankar om övergrepp eller kränkningar inom verksamheten

 • Samtala med ledarkollega och/eller ordförande om vad som väckt dina misstankar. (Håll alltid ordförande informerad)
 • I fall att den utsatta är ett barn ska vårdnadshavare informeras direkt om vad som hänt.
 • Gör en skriftlig sammanfattning av det du har observerat eller hört, tillsammans med ledarkamrat/ordförande.
 • Är det ett misstänkt brott som har begåtts ska det alltid anmälas till polis och socialtjänsten. I första hand är det utövaren eller vårdnadshavare som gör anmälan, i andra hand föreningen och i tredje hand det aktuella parasportdistriktet. Närhetsprincipen bör gälla i dessa ärenden.
 • I fall den misstänkta har ett förtroendeuppdrag ska personen ta ”time out” under utredningen. Deltagaren/utövarens säkerhet måste komma först, även om det inte finns tydliga bevis på att något hänt.

 • Ibland förekommer det att ledare uppträder olämpligt/kränkande gentemot barnen, utan att det bedöms vara en brottslig handling. Den ledare som sett eller fått kännedom om att en ledarkamrat uppträtt olämpligt mot ett eller flera barn ska direkt diskutera händelsen med berörd ledare. Vid allvarliga eller upprepade kränkningar/olämpligt beteende bör föreningsstyrelsen ta ställning till ytterligare åtgärd eller i vissa fall besluta om ledaren ska avskiljas från sitt ledaruppdrag.

 • Samordnare för trygghetsfrågor på Parasport Sverige är generalsekreterare eller stabschef.

Barn under 15 år som misstänkts begått övergrepp eller kränkningar

 

 • I fall ett övergrepp eller kränkning inträffat där de inblandade är barn under 15 år ska vårdnadshavare till de inblandade kontaktas direkt. Informera dem om det ni fått veta och vad som gjorts hittills.
 • Samtala med samtliga vårdnadshavare till de inblandade. Viktigt att tänka på är att det kan vara känsligt att bjuda in alla vårdnadshavare till samma möte.
 • I fall det gäller misstänkt brott av barn under 15 år ska kommunens socialtjänst kontaktas. Det kan också finnas behov av att göra en orosanmälan. Socialtjänsten hanterar sedan ärendet vidare.

Vid barnens egen berättelse om övergrepp eller annan utsatthet

 • Låt barnet få uttrycka alla sorters känslor och var så neutral som möjligt. Fråga inte ut barnet på detaljer, det räcker för dig att få veta att något kan ha skett.
 • Ställ inte några ledande frågor till barnet. Det kan senare innebära att uppgifterna får ett lågt bevisvärde vid en rättslig prövning. Lyssna noga och lägg barnets egna ord på minnet.
 • Ge aldrig löften om att du ska hålla något hemligt eftersom du inte vet vad barnet kommer att berätta för dig.
 • Förklara för barnet att du kommer att vidarebefordra informationen till människor som kan hjälpa till.
 • Skriv efter samtalet ner följande:
 1. Vad du har sett och fått berättat för dig. Använd barnets egna ord.

 2. Hur du agerat.

 3. Signera och datera.

 4. Dina anteckningar kan vara av betydelse för den sociala utredningen och en eventuell rättslig process. Anteckningarna är även viktiga för att du själv ska minnas vad som sagts.

Publicerad:

Uppdaterad: