Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Gotland
Parasport Gotland

Årsmöten

Ordinarie förbundsmöten

Ordinarie förbundsmöte är Parasport Gotland högsta beslutande organ och sammankallas varje år. Ombuden utses vid föreningarns årsmöte.

Vid förbundsmötet väljs bland annat förbundsstyrelsen, som är Parasport Gotlands beslutande organ när förbundsmöte inte är samlat.


Motion

Medlemsförening har rätt att avge motion till förbundsmötet. Motionen ska mejlas till styrelsen som en word-fil senast den 1 januari det år förbundsmötet hålls. En motion är en demokratisk rättighet och är ett mycket bra sätt att föra fram sin åsikt på. Att skriva en motion är att vilja påverka eller förändra något.

En motion till Parasport Gotland kan handla om i stort sett vad som helst som har en direkt eller indirekt anknytning till Parasport Gotlands alla verksamheter eller frågor. I vissa fall kan en fråga avgöras av förbundsstyrelsen direkt vid ordinarie styrelsemöte, så vänta inte i onödan på förbundsmötet som sker varje år.

För att undvika motioner som är ofullständiga, alltför vaga eller svåra att tolka har vi tagit fram en motionsmall med stödtext som vägledning. Att skriva en motion är inte svårt, men det finns vissa normer för att man lättare ska kunna förstå innehållet och besluta i ärendet.

  • Skriv alltid kortfattat.
  • Använd enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas.
  • Ta upp ett ämne per motion. Lämna flera motioner om du har flera ämnen eller förslag.

Motionsmall

Rubrik
Skriv en tydlig och sammanfattande rubrik som säger vad motionen handlar om. Den ska kunna användas i föredragningslistan till förbundsmötet och protokollet från förbundsmötet.

Bakgrund
Beskriv anledningen till att motionen ställs. Ange relevant bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra problemet men också för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet.

Motivering
Beskriv svensk handikappidrotts problem i frågan, varför det finns ett behov för svensk handikappidrott att anta motionen. Diskutera även eventuella hinder.

Bedömning
Föreslå en lösning på frågan och diskutera hur lösningen svarar mot behovet. Lämna förslag på eventuella riktlinjer för genomförandet samt om möjligt förslag på alternativa genomföranden.

Förslag till beslut
Skriv ett förslag till beslut, det vill säga exakt vilket beslut som rekommenderas.

Undertecknande
Underteckna motionen med ditt namn, kontaktuppgifter och förening/distrikt.

Skicka motionen
Motionen sedan skickas till Parasport Gotland via mejl eller per post. Den ska vara undertecknad, oavsett om den är digital eller analog.

Publicerad:

Uppdaterad: