Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Jämtland-Härjedalen
Parasport Jämtland-Härjedalen

Årsmötet

Den 29 mars hölls årsmöte för Parasport Jämtland-Härjedalen

 

Onsdagkväll den 29 mars hölls Jämtland-Härjedalens Parasportförbund årsmöte på Scandic Syd i Östersund med ca 20 deltagare.

Ordförande Åsa Johansson öppnade mötet.

Mötet välkomnade 18 deltagare varav 7 röstberättigade delegater ifrån våra föreningar. Patrik Modin från Parasport Sverige valdes till mötesordförande och Nina Jonsson till sekreterare för mötet.

Verksamhetsberättelsen med ekonomisk redovisning och revisionsberättelse för 2022 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

Åsa Johansson valdes om som ordförande för 1 år och Jan Bergström, Håkan Ryholt och Marianne Nilsson valdes om som ledarmötet för 2 år.

Per Hedman, Anneli Åhman och Kristina Karlsson har 1 år kvar på sitt mandat.

Till revisor valdes Stefan Perdahl för 1 år och till revisorssuppleant valdes Anette Wilmer om på 1 år. Mötet valde in som valberedning inför 2024 års årsmöte Mita Godén, Mikael Martinsson och Eva Gissler, där Mita blir sammankallande.

Arena Paraidrott med Leif Danielsson berättade om projektet.

Parasport Sverige lyfte fram saker på agendan med Patrik Modin.

Publicerad: 2023-04-05

Senast uppdaterad: 2023-04-05

Våra partners