Gå till innehåll
Parasport Jämtland-Härjedalen
Parasport Jämtland-Härjedalen

Parasport Jämtland-Härjedalen söker ny medarbetare

Parasport Jämtland-Härjedalen driver sedan 2021 ett Arvfondsprojekt – ”Arena Paraidrott” med syfte att utveckla och testa modeller för bättre inkludering av paraidrott i idrottsrörelsen. Då en av våra medarbetare valt att gå vidare till andra uppdrag söker vi nu en ny projektmedarbetare för den kvarvarande projekttiden.

Emelie i gympasal

Klicka här för att ladda ner: Platsannons - Ledig tjänst 2023 (*.pdf) Pdf, 105.8 kB, öppnas i nytt fönster.

 

OM PARASPORT JÄMTLAND-HÄRJEDALEN

Parasport Jämtland-Härjedalen är ett av Parasport Sveriges 19 distriktsidrottsförbund. Parasport Jämtland-Härjedalen har som uppdrag att stödja förbundets medlemsföreningar i regionen med tex ledarutbildningar, prova-på-aktiviteter samt utlån av idrottsutrustning anpassat för personer med synnedsättning, rörelsenedsättning och intellektuell funktionsnedsättning. Förbundet agerar även som kompetensstöd till övriga föreningar och idrotter som bedriver verksamhet för personer med synnedsättning, rörelsenedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning.

PROJEKTET ARENA PARAIDROTT

Parasport Jämtland-Härjedalen har som uppdrag att utveckla och testa en modell för inkludering av paraidrotten i idrottsrörelsen. Modellen rymmer aktiviteter för rekrytering av idrottsutövare i syfte att hitta former som garanterar breddidrott för målgrupperna. Idag är glappet mellan prova-på-verksamhet och elitverksamhet stort och många utövare väljer att inte fortsätta när det inte finns ett enkelt steg in i föreningsidrotten. Målet med projektet är att öka målgruppens välbefinnande genom att stärka möjligheterna till en aktiv fritid via föreningsdriven idrott, där alla kan hitta sitt sätt att idrotta oavsett ambitionsnivå.

OM TJÄNSTEN

Tjänsten är förlagd till Parasport Jämtland-Härjedalens kansli på Östersunds Skid- och skidskyttestadion, men mycket av arbetet sker ute på fält varför körkort är ett krav. Anställningen är en visstidsanställning med start omgående tom 2024.05.31 och tjänstens storlek är 50-70% beroende på vad vi kommer överens om. Arbetstiden är oreglerad, där såväl kvälls- som helgjobb förekommer med jämna mellanrum. Arbetsplatsen är tillgänglighetsanpassad. På vår arbetsplats eftersträvar vi jämställdhet och mångfald och vi ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter. Rekrytering sker löpande. Lön enligt ök – kollektivavtal Unionen Idrott.

VEM ÄR DU?

Vid rekryteringen av vår nya projektmedarbetare lägger vi stor vikt vid följande:

 • Erfarenhet från och förståelse för ideellt föreningsdriven verksamhet; som aktiv, ledare, tränare, funktionär, idrottsförälder etc.
 • Erfarenhet av olika funktionsnedsättningar; egen erfarenhet, som anhörig, via yrke eller ideellt engagemang
 • Kompetens inom jämställdhet, tillgänglighet och mångfald
 • Som person bör du kunna jobba såväl självständigt som i grupp, känna dig bekväm med att prata inför andra såväl som att ta kontakt med olika organisationer eller individer för att lösa ett uppdrag, vara kreativ samt ha ett flexibelt förhållningssätt till att lösa olika uppgifter
 • Utbildning inom idrott, hälsa, fritid eller pedagogik är meriterande

ARBETSBESKRIVNING

En stor del av projektet handlar om att nå ut med information om paraidrott och att utbilda såväl habiliteringar, skolor och andra organisationer om idrottens nytta för personer med funktionsnedsättning och hur man kommer i gång med idrott, likväl som att utbilda och informera våra idrottsföreningar om hur man enklast tar emot våra målgrupper. Att lotsa idrottsintresserade barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning ut i föreningslivet är ett annat av projektets viktigaste uppdrag. I projektet arbetar vi med att sänka trösklarna och förenkla möjligheten för personer med funktionsnedsättning att komma i kontakt med rätt förening och snabbt kunna börja i föreningsdriven idrott. I tjänsten som projektmedarbetare kommer du att jobba främst med dessa uppgifter, men du kommer även att få vara beredd på att hoppa in och hjälpa till med andra förekommande arbetsuppgifter.

Tjänstens huvudsakliga innehåll:

 • Bjuda in till, samt hålla i utbildningar och föreläsningar för habiliteringar, skolor och andra organisationer som kommer i kontakt med våra målgrupper
 • Besöka och informera personal och målgrupp på LSS-boenden om betydelsen av fysisk aktivitet för en bättre hälsa
 • Inspirera personal som arbetar med våra målgrupper att använda idrott och rörelse som ett verktyg i att främja individernas såväl fysiska som psykiska hälsa
 • Informera och utbilda idrottsföreningar gällande Paraidrott och hur de kan skapa bättre förutsättningar för att ta emot målgruppen
 • Rekrytera och utbilda parasportansvariga i idrottsföreningarna
 • Inkludera och utbilda personer med egen funktionsnedsättning till idrottsledare
 • Ansvara för och organisera ett antal rekryteringsaktiviteter, i samarbete med en eller flera idrottsföreningar
 • Uppsökande verksamhet i syfte att rekrytera fler paraidrottare

Är tjänsten som klippt och skuren för dig? Då ser vi gärna att du skickar in ditt CV samt ett personligt brev till oss. Rekrytering sker löpande varför du bör skicka oss din ansökan så fort som möjligt!

Ansökan skickas per e-post till: jamtland-harjedalen@parasport.se.

För frågor om tjänsterna kontakta:

 • Kanslichef /Idrottskonsulent: Nina Jonsson, 070 - 208 69 32
 • Ordförande/Personalansvarig: Åsa Johansson, 070 - 685 25 70
 • Projektkoordinator: Leif Danielsson, 073 - 816 44 00

Välkommen med din ansökan!

Publicerad: 2023-08-25

Senast uppdaterad: 2023-08-25

Våra partners