Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Jämtland-Härjedalen
Parasport Jämtland-Härjedalen

Vi söker vikarerande idrottskonsulent/kanslichef

Är du intresserad av att jobba inom parasport? Vi söker nu en vikarie för vår idrottskonsulent/kanslichef med omgående start. Välkommen med din ansökan!

OM FÖRBUNDET

Parasport Jämtland-Härjedalen är ett av Parasport Sveriges 19 distriktidrottsförbund. Parasport J-H har som uppdrag att stödja förbundets medlemsföreningar i regionen med tex ledarutbildningar, rekrytering, prova-på-aktiviteter samt utlån av idrottsutrustning anpassat för personer med synnedsättning, rörelsenedsättning och intellektuell funktionsnedsättning. Förbundet agerar även som kompetensstöd till övriga föreningar och idrotter som bedriver verksamhet för våra målgrupper. Utöver detta fungerar Parasport J-H även som Parasport Sveriges utvecklingsdistrikt i idrotterna längdskidor, skidskytte och alpint där vårt förbund har ett mer övergripande ansvar för dessa idrotter.

OM TJÄNSTEN

Tjänsten är förlagd till Parasport Jämtland-Härjedalens kansli på Östersunds Skid- och skidskyttestadion, men mycket av arbetet sker ute på fält varför körkort är ett krav. Anställningen är ett vikariat på 50% med start omgående tom 2024.05.31. med ev. möjlighet till förlängning. Arbetstiden är oreglerad, där såväl kvälls- som helgjobb förekommer någon gång per vecka. Arbetsplatsen är tillgänglighetsanpassad. På vår arbetsplats eftersträvar vi jämställdhet och mångfald och vi ser gärna sökanden med olika bakgrunder och erfarenheter. Vi tillämpar individuell lönesättning – kollektivavtal Unionen Idrott. Löneläget ligger mellan 29 000kr – 33 000kr beroende på kompetens och erfarenhet.

VEM ÄR DU?

Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid följande:

 • Erfarenhet från och förståelse för ideellt föreningsdriven verksamhet; som aktiv, ledare, tränare, funktionär, idrottsförälder etc.
 • Erfarenhet av olika funktionsnedsättningar; egen erfarenhet, som anhörig, via yrke eller ideellt engagemang
 • Erfarenhet och kunskaper i att leda andra, från yrkeslivet eller ideellt uppdrag
 • Som person bör du vara strukturerad och praktisk, kunna jobba självständigt såväl som i grupp, känna dig bekväm med att prata inför andra lika väl som att ta kontakt med olika organisationer eller individer för att lösa ett uppdrag, vara kreativ samt ha ett flexibelt förhållningssätt till att lösa olika uppgifter samt förmågan att kunna fatta beslut
 • Du bör vara såväl administrativt som praktiskt lagd, då arbetsuppgifterna pendlar mellan administrativt kontorsarbete såväl som olika praktiska aktiviteter ute på fält
 • Utbildning inom idrott, fritid, ledarskap eller pedagogik är meriterande
 • Erfarenhet och kunskaper om längdskidor, skidskytte eller alpint är meriterande
 • Erfarenhet från att jobba på uppdrag av en ideell styrelse är meriterande

ARBETSBESKRIVNING

I denna tjänst är det du som arbetsleder och fördelar uppdragen mellan kansliets fyra ordinarie medarbetare, samt samordnar arbetet med de fyra medarbetare som just nu jobbar i vårt Arvfondsprojekt ”Arena Paraidrott”. Du arbetar fortlöpande med att uppdatera vår styrelse om förbundets aktiviteter och utveckling. Som idrottskonsulent har du det yttersta ansvaret för att säkerställa att våra medlemsföreningar får det stöd de behöver inom ramen för Parasport genom att bland annat genomföra föreningsbesök, stötta våra föreningar vid ansökan av bidrag, utrustningsfrågor eller hur man tar emot en paraidrottare, samt organisera ledarutbildningar och föreläsningar. I din roll ingår också att ansvara för kontakter med andra intresseorganisationer, kommuner och landsting. Du kommer även att jobba aktivt med att stötta våra idrottskommittéer inom längd/skidskytte och alpint i deras utvecklingsarbeten. I tillägg har du det övergripande ansvaret för kontakter med vårt nationella förbund Parasport Sverige, övriga SDF samt RF-SISU Jämtland-Härjedalen.

Tjänstens huvudsakliga innehåll:

 • Stötta förbundets föreningar vid utveckling av verksamhet för någon/några av våra målgrupper
 • I mån av tid stötta övriga föreningar vid utveckling av parasportverksamhet
 • Stötta förbundets idrottsföreningar med exempelvis licensansökningar, ansökan av bidrag mm
 • Aktivt arbeta för att förbättra tränings- och tävlingsmöjligheterna i regionen för personer med funktionsnedsättning
 • Planera och organisera olika utbildningsinsatser
 • Medverka som instruktör/föreläsare vid förbundets och andra organisationers utbildningsarrangemang
 • Inneha ansvaret för uppdraget som utvecklingsdistrikt längd/skidskytte och alpint
 • Ansvara för kontakten med och stöd till Parasport Sveriges längd- och skidskyttekommitté samt Alpina kommitté; medverka som adjungerad på kommittéernas möten
 • Medverka i olika nätverk på regional och central nivå
 • Svara för kontakter och samarbeten med RF-SISU, Parasport Sverige och övriga SDF
 • Bevaka och ansöka om bidrag från fonder och stiftelser samt bevaka utlysningar för projektstöd
 • Ansvara för att söka medel för genomförande av satsningar och aktiviteter
 • Bereda och föredra ärenden inför styrelsen samt verkställa beslut
 • Arbetsleda övrig personal i kansliets ordinarie verksamhet samt samordna arbetet med personalen i pågående Arvfondsprojekt

Är tjänsten som klippt och skuren för dej? Då ser vi gärna att du skickar in ditt CV samt ett personligt brev till oss. Rekrytering sker löpande varför du bör skicka oss din ansökan så fort som möjligt, dock senast den 14 oktober 2023.

Ansökan skickas per e-post till: jamtland-harjedalen@parasport.se.

För frågor om tjänsterna kontakta:

Kanslichef /Idrottskonsulent: Nina Jonsson, 070 - 208 69 32

Ordförande/Personalansvarig: Åsa Johansson, 070 - 685 25 70

Välkommen med din ansökan!

Publicerad: 2023-10-05

Senast uppdaterad: 2023-10-05

Våra partners