Gå till innehåll
Parasport Jämtland-Härjedalen
Parasport Jämtland-Härjedalen

Parasport J-H har haft årsmöte

Torsdag den 21 mars, var vi på ny plats...

...Hotell Östersund. Lokalen var stor och maten var god.

Med deltagare från föreningar, styrelse, medarbetare och gäster, så var vi drygt 20 personer.
Gästerna från Parasport Sverige följde med oss på teams-länk. Tekniken fungerade utmärkt! Tack till Simon och Mats.

Ordförande för mötet valdes Åsa Llinares Norlin, Parasport Sverige (med på länk).

Mötet.
Åsa Johansson blev omvald till ordförande på 1 år.

Ledamöter:
Marianne Nilsson och Kristina Karlsson valdes in på 2 år.
Håkan Munksten, blev nyvald på en tid av 1 år (fyllnadsval för Anneli Åman).

Lekamannarevisor
Stefan Perdahl

Valberedning 2 personer
Biathlon Östersund tar en post.
Mita Godén, Östersunds Handbollsklubb ska tillfrågas om hon vill fortsätta.

Inga inkomna motioner.

Styrelseförslag till nya stadgar. Mötet godkänner stadgeändringarna efter de redaktionella ändringar som gicks igenom vid mötet.

Efter mötet berättade Mats Jonasson tillförordnad kanslichef på Parasport J-H, om vem han är.

Parasport Sverige berättade om vad som är aktuellt både centralt och ute i distrikten. Via teams-länk så var Bo Sköld och Åsa Llinares Norlin med oss.

Leif Danielsson berättade om projektet Arena Paraidrott. Fantastisk att ta del av resultaten.

 

Publicerad: 2024-03-25

Senast uppdaterad: 2024-03-25

Våra partners