Gå till innehåll
Parasport Jämtland-Härjedalen
Parasport Jämtland-Härjedalen

Pågående projekt

Arena Paraidrott

Projektet med stöd från Allmänna Arvsfonden startade under hösten 2021.

Projektet "Arena Paraidrott" kommer att lägga på fokus på att arbeta fram en metod för hur vi här i Jämtland-Härjedalen kan skapa bättre förutsättningar för distriktets idrottsföreningar att ta emot personer med funktionsnedsättning i sin verksamhet, samt att bygga en hållbar handlingsplan för att fylla glappet mellan prova-på-dag och elitnivå.

Målet med projektet är att genom den framtagna metoden kunna möjliggöra en snabbare och enklare inkludering av personer med funktionsnedsättning i ordinarie föreningsverksamhet, och därmed också nå en ökad folkhälsa hos målgruppen. Metoden ska även kunna spridas vidare till andra distrikt och idrottsförbund efter projektets slut.

Läs mer om beslutet på Arvsfondens hemsida Länk till annan webbplats..

logga_Allmänna Arvsfonden

Publicerad:

Uppdaterad:

Våra partners

Visselblåsartjänst