Gå till innehåll
Parasport Norrbotten
Parasport Norrbotten

Handlingsplan mot kränkningar, övergrepp
och sexuella trakasserier.

Handlingsplanen har uppdaterats

Styrelsen har uppdaterat handlingsplanen och rekommenderar samtliga föreningar att se över era handlingsplaner. Det är viktigt att ha en stabil och tydlig grund att stå på om något skulle ske.

Handlingsplan mot kränkningar, övergrepp och sexuella trakasserier. pdf Pdf, 120.8 kB.

Inom idrotten accepteras ingen form av sexuella trakasserier eller övergrepp. Ingen ska behöva känna sig kränkt, trakasserad eller mobbad. Den utsattes upplevelse är avgörande, inte de motiv den som trakasserar har.

Parasport Norrbotten följer Riksidrottsförbundets (https://www.rf.se/RFarbetarmed/Tryggidrott/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) och Parasport Sveriges (https://www.parasport.se/tranaochtavla/Aktiv/Tryggidrott/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) policydokument avseende Trygg och inkluderande idrott.

Parasport Sverige driver tillsammans med personer med intellektuell funktionsnedsättning projektet Trygg Idrott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där syftet är att förebygga sexuella övergrepp och kränkningar för målgruppen.

Handlingsplan Parasport Norrbotten

Parasport Norrbotten har en unik kunskap om idrott för personer med en funktionsnedsättning (rörelse-, syn- och intellektuell funktionsnedsättning).

Parasport Norrbotten arbetar för att aktiva och ledare med en funktionsnedsättning; barn, ungdomar eller vuxna – alltid ska känna sig trygga och vara förvissade om att de aldrig ska bli mobbade, trakasserade eller bli utsatt för hot, våld och övergrepp på grund av fysisk beroendeställning eller svag integritetskänsla.

Barn, ungdomar och vuxna som på grund av en funktionsnedsättning står i en särskild beroendesituation såsom situationen med personligt stöd och hjälp utgör. Vissa aktiva/ledare behöver stöd för att förflytta sig från rullstol till bil, buss, i och ur bassäng, upp och nedför trappor med mera. Några aktiva/ledare behöver stöd för att klara sin hygien och behöver därför hjälp med dusch och toalettbesök. Andra aktiva/ledare kan ha behov av stöd för att bevara sin integritet såsom till exempel vissa personer med en intellektuell funktionsnedsättning.

I samtliga dessa fall kan en beroendesituation uppstå eller en integritetsgräns suddas ut. Parasport Norrbotten arbetar tillsammans med bland annat RF-SISU Norrbotten och medlemsföreningar för att informera och utbilda ledare, funktionärer och aktiva utövare för och skapa en trygg och inkluderande idrottsgemenskap. Ett sätt att förebygga kränkningar och övergrepp i en förening är att föra en dialog om frågorna bland ledare, aktiva och i styrelserummet.

Om en person har begått kränkningar, övergrepp eller andra handlingar som strider mot idrottens värdegrund ska föreningen alltid både polisanmäla samt anmäla individen för bestraffning inom idrotten. Det är enbart föreningen som har rätt att stänga av och frånta ledare sina uppdrag, att varna och avskeda anställda samt att utesluta medlemmen ur sin förening.

Alla ledare, förtroendevalda och/eller personal inom Parasport Norrbotten ska lämna utdrag ur belastningsregistret. Får förbundet kännedom om att en person återfinns i belastningsregistret kommer denne inte att ges ledar-, förtroendeuppdrag eller anställas inom Parasport Norrbotten.

 

Publicerad: 2023-04-03

Senast uppdaterad: 2023-04-03

Våra partners