Gå till innehåll
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Pågående projekt

Här hittar du länkar till de fyra projekt som Parasport Sveriges just nu driver.

Tillsammans
Trygg Idrott
ParaHacks
Träningspasset

Fler samarbeten
Tidigare projekt

Fler samarbeten

Parasport Sverige deltar också i andra organisationers projekt.

Fritidsbanken

Fritidsbanken samlar in sport- och friluftsprylar och lånar ut dem gratis, men parasportutrustning och fritidshjälpmedel är svårt att få in på grund av att den oftast är dyr att köpa in och har ett högt andrahandsvärde. Det gör att utbudet av parasportutrustning och fritidshjälpmedel är begränsat eller helt obefintligt på många fritidsbanker.

Under 2021–2024 driver Fritidsbanken en storsatsning för att utöka utbudet med parasportutrustning. Under projektet kommer Fritidsbanken i samarbete med bland annat Parasport Sverige att kartlägga utrustning som finns runt om i Sverige, och undersöka enklare sätt att låna ut utrustningen så att den kommer till användning och nyttjas av flera.

Frågor och svar om Fritidsbanken för dig som vill låna eller låna ut

Tidigare projekt


ParaMe

ParaMe är en webbplats där personer med funktionsnedsättning kan hitta möjligheter till idrott och träning. Webbplatsen besöker du på www.parame.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Varför finns ParaMe?
Vi vet att det kan vara svårt att hitta information om vilka idrottsföreningar som har träning för personer med funktionsnedsättning. Därför har Parasport Sverige tagit fram ParaMe som samlar träning för personer med funktionsnedsättning på ett och samma ställe. Det ska vara enkelt för dig att hitta träning!

Finansiering
ParaMe byggdes upp tack vare finansiering från Allmänna Arvsfonden under 2019–2021. ParaMe drivs nu vidare av Parasport Sverige efter projektets slut.

Sprid ParaMe
Vi har tagit fram en digital verktygslåda Zip, 127.3 MB. som innehåller mer information, affischer, flygblad, presentationer, bilder etc. Ladda gärna ned den och sprid ordet om ParaMe.

Vill du veta mer?
Kontakt: parame@parasport.se


ParaPepp

ParaPepp är digital träning som vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Syftet är att inspirera till motion och rörelse som går att göra hemma med få hjälpmedel.

Varför finns ParaPepp?
När coronapandemin bröt ut fick många träningar och idrottsaktiviteter ställas in. Många spenderade mycket tid hemma och behövde undvika att träffa andra människor. Därför skapade Parasport Sverige digitala träningspass för att ge fler möjlighet att träna trots att man är hemma.

Finansiering
ParaPepp togs fram tack vare finansiering från Radiohjälpen under 2020 och 2021. ParaPepp drivs nu vidare av Parasport Sverige efter projektets slut.


Impossible Run

Impossible Run var ett innovationsprojekt där Parasport Sverige tillsammans med ljudbyrån Efterklang: Part of Afry (tidigare Lexter) utvecklade ett ljudsystem för att hjälpa längdhoppare med synnedsättning orientera sig längs löpbanan. Projektets webbplats besöker du på www.theimpossiblerun.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varför behövs detta?
Längdhoppare med synnedsättning behöver idag en ledsagare med sig på löpbanan för att markera riktning och avsteg. Genom att forma ljudtunnlar i löpbanan ville projektet undersöka hur längdhoppare kan hoppa självständigt. I förlängningen kan detta leda till att fler börjar idrotta och har möjlighet att satsa på en elitidrottskarriär inom längdhopp.

Finansiering
Impossible Run finansierades av Innovationsmyndigheten Vinnova och drevs 2020–2021. Lösningarna som utvecklades i projektet kommer ligga till grund för fortsatt teknikutveckling inom elitsatsningar.

Vill du veta mer?
Kontakt: Hans Säfström


Andra organisationers projekt:


Rätt från början
Östersunds kommun har en tydlig strategi - "Ett Östersund för alla" – med fokus på hur vi tar bort hinder i sam­hället för full delaktighet. Kommunen tog ytterligare ett kliv i att sätta strategin till handling genom projektet ”Rätt från början – metoder för medskapande utformning”.

I samarbete med Parasport Sverige och Mittuniversitetet arbetade kommunen för att utveckla bra och verkningsfulla metoder för ökad tillgänglighet i idrottsarenor och andra aktivitetsytor. Projektet utgick från tidigare tillgänglighetsarbete som gjorts i samarbete mellan kommunen och Parasport Sverige.

Rätt från början pågick under 2020–2021.

Publicerad:

Uppdaterad:

Om oss

Om oss

Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté organiserar idrott för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning och intellektuella funktionsnedsättningar inom 11 idrotter. Vi leder också arbetet med Special Olympics, som är bredd- och motionsidrott för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.