Gå till innehåll
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Forskningssamarbeten

Ebba Årsjö stretchar i backen med skidor på.

Parasport Sverige arbetar löpande tillsammans med högskolor och universitet som forskar för parasportens utveckling. Parasport Sverige verkar i första hand som ett kompetensstöd i forskningssamarbeten där universitet och högskolor själva äger och driver projekten.

Gymnastik- och idrottshögskolan, idrottsforskning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

GIH, Mittuniversitetet och Riksidrottsförbundet satsar tillsammans på idrottsforskning, vilket i ett första skede omfattar cirka fem miljoner kronor per år i fyra år. Satsningen kommer ur en gemensam vilja från parterna att stärka kopplingen mellan forskningsfront och idrottspraktik.

– För Mittuniversitetet är satsningen ett led i våra ambitioner att bygga upp ett långsiktigt hållbart samarbete mellan akademi och idrottens specialförbund på ett sätt som inte tidigare gjorts i Sverige. Många svenska satsningar är idag relativt kortsiktiga och fokuserar inte på en långsiktig tillväxt av forskning och kunskap inom idrotts-Sverige. Det vill vi ändra på, säger Anders Fällström, rektor vid Mittuniversitetet.

Gymnastik- och idrottshögskolan, Vista-konferens

Konferensen Vista är en digital konferens som pågår under sex halvdagar med sex olika teman, där man som besökare får ta del av ny forskning. Representant för Sverige är Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), som tillsammans med fem andra internationella universitet organiserar konferensen. Ansvariga vid GIH är gästprofessor Yves Vanlandewijck (ordförande i organisationskommittén för VISTA2021 och KU Leuven) och docent Anna Bjerkefors (RF-SISU och Parasport Sverige).

Lunds universitet, Säker och hälsosam parasport

Projektet Säker och hälsosam parasport handlar om att utveckla en hälsopromotionsplattform som är anpassad för paraidrottare. Syftet är att på sikt kunna minska antalet skador och sjukdomar, samt även förbättra elitaktiva paraidrottares hälsa och prestation. Enligt projektets forskare Kristina Fagher “visar tidigare studier att idrottsskador och sjukdomar är ett stort problem inom svensk parasport”. Dels saknas det anpassade skadeförebyggande åtgärder för paraidrottare, och dels kan paraidrottare ha andra fysiologiska förutsättningar som påverkar riskerna med träning. En intervjustudie visar att aktiva och tränare själva vill lära sig mer om hur man kan förebygga skador, sjukdomar och hur man kan förbättra sin hälsa.

Mittuniversitetet, kurs om träningslära Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mittuniversitetets kurs Träningslära parasport är framtagen i ett samarbete mellan Gymnastik- och idrottshögskolan, Svenska Parasportförbundet och Riksidrottsförbundet samt experter från andra universitet. Kursen ger grundläggande kunskaper om idrott, prestation och tränarskap för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning. Att vara tränare för personer med funktionsnedsättning är till stor del lika som att vara tränare för personer utan funktionsnedsättning, men det finns vissa saker som kan skilja sig. Denna kurs ger kunskap om hur olika funktionsnedsättningar påverkar träning och prestationsfaktorer som exempelvis uthållighet, snabbhet, styrka, mental hälsa, teknik, utrustning samt hälsofaktorer, som skaderisk och sjukdomar.

Snafa, nätverk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Snafa, Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning, består idag av drygt 400 idrottslärare, idrottspedagoger, sjukgymnaster, speciallärare, specialister, forskare och fritidskonsulenter med flera.
Syftet med Snafa är att verka för ökad kunskap om och förståelse för anpassad fysisk aktivitet för målgruppen barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Snafa vill verka för vetenskaplig forskning och för att utveckla nya metoder för undervisning och träning inom området. Lika viktigt är arbetet för fortbildning och erfarenhetsutbyte för att främja ett nordiskt samarbete.

Målet med Snafa är fortsatt utveckling av ett svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet.

Umeå universitet, dokumentation av inkludering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Just nu pågår ett omfattande inkluderingsarbete där föreningar och aktiva flyttas över från Parasportförbundet till sitt respektive specialidrottsförbund. Resan dokumenteras av ett forskar-team från Umeå universitet. Genom projektet Likvärdiga villkor i Sveriges största folkrörelse – framgångsfaktorer för ökad inkludering inom idrottsområdet, undersöker forskare på Umeå Universitet möjligheter och barriärer på individ-, organisations- och samhällsnivå för att skaffa ny kunskap för ökad delaktighet.

Publicerad:

Uppdaterad: