Gå till innehåll
Parasport Norrbotten
Parasport Norrbotten

Årsmöten

Årsmötet är Parasport Norrbotten högsta beslutande organ och sammankallas varje år.

Vid årsmöte väljs bland annat förbundsstyrelsen, som är Parasport Norrbottens beslutande organ när årsmötet inte är samlat.

Anmälan av ombud

Ombud och suppleant ska vara anmälda i vederbörlig ordning av respektive förening. Ombudens föreningar ska ha fullgjort sina skyldigheter mot såväl Parasport Sverige som Parasport Norrbotten. Ombud ska vara medlem i föreningen.

Motion

Medlemsförening har rätt att avge motion till årsmötet. Motionen ska mejlas till kansliet norrbotten@parasport.se som en Word-fil . En motion är en demokratisk rättighet och är ett mycket bra sätt att föra fram sin åsikt på. Att skriva en motion är att vilja påverka eller förändra något.

Publicerad:

Uppdaterad:

Våra partners