Gå till innehåll
Parasport Norrbotten
Parasport Norrbotten

Utmärkelser

FÖRTJÄNSTTECKEN

– kriterier och bestämmelser för utdelning
Utmärkelsen delas ut när den sammanräknade tiden före enagemang har uppfyllts.

FÖRTJÄNSTDIPLOM

Tilldelas person som:
* varit aktiv under kortare tid än 5 år i Parasport Norrbottens styrelse.
* varit aktiv som styrelseledamot eller ledare/tränare inom förening i 5 år.
* under en följd av år gjort utomordentliga insatser inom speciella verksamhetsområden som t ex ungdomsrekrytering samt till aktiva som deltagit i Paralympics, VM och EM.

* Tilldelas förening inom Parasport Norrbotten som arrangerat SM eller RM samt förening, ej ansluten till Parasport Norrbotten, som varit behjälplig vid stora arrangemang som t ex regionstävlingar, SM, EM mm.. Avser ej DM eller andra mindre tävlingar.

BRONSNÅL

Tilldelas person som varit aktiv i 5 år i Parasport Norrbottens styrelse samt person som varit aktiv som styrelseledamot eller ledare/tränare inom förening i 10 år.

SILVERNÅL

Tilldelas person som varit aktiv i 10 år i Parasport Norrbottens styrelse samt person som varit aktiv som styrelseledamot eller ledare/tränare inom förening i 15 år.

GULDNÅL

Tilldelas person som varit aktiv i 15 år i Parasport Norrbottens styrelse samt person som varit aktiv som styrelseledamot eller ledare/tränare inom förening i 20 år.

STANDAR

Utdelas när styrelse så anser.

ANSÖKNINGSFÖRFARANDE
Ansökan av förtjänsttecken tillställs Parasport Norrbottens styrelse.
Ansökningsblanketten är underlag för ansökan.

UTDELNING
Förtjänsttecken delas ut vid lämpligt tillfälle av person utsedd av Parasport Norrbottens styrelse.

Här är ansökningsblanketten Word, 60.5 kB. för förtjänsttecken.

Här är bestämmelserna Pdf, 84.9 kB. kring olika förtjänsttecken.

Publicerad:

Uppdaterad:

Våra partners