Gå till innehåll
Parasport Örebro
Parasport Örebro

ALF:s Minnesfond

Alf Lindhs familj, tillsammans med Örebro läns Handikappidrottsförbund, har beslutatatt inrätta en fond i sin bortgångne sons namn, för barn o ungdomar med en funktionsnedsättning.

Alf var under flera år en flitig deltagare på både läger och andra verksamheter som förbundet anordnade. Vi som fick förmånen att lära känna Alf, lärde oss att när han var med så var han verkligen med. Han var en person som det alltid hände saker kring. Prästen som höll i hans jordfästning beskrev det: ”Hans handikapp ger honom gåvan att ständigt intensivt närvara i det som sker. För hans föräldrar och syskon är det inte alltid en enkel gåva – men Alf lever sitt liv mitt i nuet”. Alf fick en allt för tidig bortgång genom en olyckshändelse vid en familjesemester. I samband med hans bortgång framförde familjen ett önskemål, att stödja Parasporten i länet ekonomiskt.

Fondens inriktning skall vara att stödja barn o ungdomar med en funktionsnedsättning som bor i Örebro län och som vill delta på läger eller annan, likvärdig verksamhet. Fonden kommer också att kunna stödja parasportföreningar i länet, som avser att genomföra verksamhet för funktionsnedsatta barn o ungdomar, inom ovanstående beskrivna områden.

Fonden förvaltas av Örebro läns Parasportförbund samt representant som är utsedd av familjen Lindh.

Utdelning ur fonden kommer att ske 1-2 gånger per år Aktuella ansökningsdatum kommer att publiceras på Örebro läns Parasports hemsida.

Ge ett bidrag !

Fonden bygger på bidrag eller gåvor från privatpersoner, organisationer eller företag. Så här gör du som vill ge ett bidrag, använd bankgironummer 5113-1118 och märk talongen med ”ALF:s minnesfond” .

Publicerad:

Uppdaterad:

Vill ni bli vår partner och synas här? Kontakta oss!