Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Småland
Parasport Småland

Strategi och verksamhetsinriktning

Verksamhetsplan 2024

Livslångt idrottande

 • Att arbeta för att medverka till att starta
 • Att starta Impossible Camp eller prova-på verksamhet med föreningar i sin kommun.
 • Vi vill ju även nå ut till de föreningar som har Parasport för att se hur det funkar i deras förening och sedan vill vi ju nå de föreningar som är intresserade att starta upp Parasportsföreningar.
 • Att vara en röst för anläggningar och idrottsredskap för alla.
 • Att öka samarbetet med RF-SISU och fritidsbanker.
 • Att vara en aktiv part i inkluderingsarbetet.
 • Att skapa kontakter med lokala politiker, idrottsråd och handikappråd för att kunna vara en aktivpart i deras utvecklingsarbete för personer med funktionsnedsättning.

Rekrytering och utbildning

 • Vi ska verka för att rekrytera och behålla.
 • Arbeta för en effektiv organisation för
 • Att genom föreningsbesök öka intresset för Parasportsförbundets olika förtroendeuppdrag och dess verksamhet.
 • Att vi ger möjligheter till fler idrotter och föreningar att bli medlemmar i Parasportförbundet.
 • Att genomföra regelbundna utbildningar.
 • Skapa förutsättningar för ett utbyte med våra
 • Att genom utbildning i folkhälsa öka kunskapen och förståelsen hos personer med funktionsnedsättning för vikten av en god hälsa.

Ekonomi

 • Genom att söka projekt säkerställa och utveckla vår verksamhet.
 • Förbundet ska ha en sund ekonomi.

Publicerad:

Uppdaterad: