Gå till innehåll
Parasport Småland
Parasport Småland

Strategi och verksamhetsinriktning

Verksamhetsplan 2023

1.En stark förmåga att rekrytera och behålla

 • Att arbeta för att medverka till att starta idrottskolor.
 • Att starta små Impossible Camp eller prova på med föreningar i hemkommun.

2. En effektiv organisation för Parasport

 • Att genom föreningsbesök öka intresset för Parasportsförbundets olika förtroendeuppdrag
 • Att genom projekt utöka vår ekonomi
 • Vi vill ju även nå ut till de föreningar som har Parasport för att se hur det funkar i deras förening och sedan vill vi ju nå de föreningar som är intresserade att starta upp Parasportsföreningar.

3.En röst för anläggningar och idrottsredskap för alla

 • Att öka samarbetet med SISU Idrottsutbildarnas fritidsbanker eller om det ska ligga någon annanstans (landstinget)
 • Att skapa en god depå med idrottshjälpmedel av mycket god kvalité för utlåning och uthyrning

4.Ett starkt varumärke och en stark ekonomi

 • Att vi ger möjligheter till fler idrotter och föreningar att bli medlemmar i Parasportförbundet
 • Att vi bevakar Parasportens intresse i andra SDF

5. En garant för utveckling av Parasport

 • Att marknadsföra namnbytet ”Parasport”
 • Att tillsammans med SISU Idrottsutbildarna skapa en Parasport anpassad föreningsutbildning

6.En nationellt framgångsrik idrott

 • Att skapa förutsättningar för ett utbyte med våra granndistrikt
 • Att genomföra regelbundna utbildningar som stärker tränare och ledare
 • Kartläggning över samtliga idrotters förutsättningar för att kunna utveckla idrotterna.

7.En stark position i samhället

 • Att skapa kontakter med lokala politiker, idrottsråd och handikappråd för att kunna vara en aktivpart i deras utvecklings- arbete för personer med en funktionsnedsättning
 • Att genom utbildning i folkhälsa öka kunskapen och förståelsen hos personer med en funktionsnedsättning för vikten av en god hälsa


Publicerad:

Uppdaterad: