Gå till innehåll
Parasport Södermanland
Parasport Södermanland

Årsmöte 28 mars

Södermanlands Parasportförbund

Årsmöte 28 mars 2023

TID: Kl. 18.30 den 28 mars 2023

PLATS: MunktellArenan Eskilstuna.

INFORMATION: 070-595 42 28, stefan.andersson@parasport.se

Varje förening som stadgeenligt fullgjort sina plikter gentemot förbundet, äger rätt att företrädas av ombud enligt följande:

2 ombud För det första påbörjade 50-talet medlemmar

1 ombud För varje därutöver påbörjat 50-talet medlemmar

Dock max 6 ombud.

Anmälan till årsmötet kan ske på bifogad blankett eller i mail med motsvarande uppgifter senast den 28 februari till: stefan.andersson@parasport.se

Motioner ska vara förbundet tillhanda senast 6 veckor innan mötet, den 14 februari 2023.

Personlig kallelse, jämte årsmöteshandlingar mejlas varje anmält ombud 2 veckor innan årsmötet. Anmälda ombud och övriga mötesdeltagare kommer även att mejlas en länk i kalenderinbjudan för anslutning till Teamsmötet om man inte kan delta på plats i MunktellArenan. Årsmöteshandlingar kommer även att finnas på vår hemsida.

Välkomna

Styrelsen

Anmälan Södermanlands Parasportförbund

Årsmöte 2023

Förening________________________________________________________________

Ansvarig för anmälan______________________________________________________

Adress och tel.___________________________________________________________

Mejladress______________________________________________________________

Ombud 1:______________________________________________________________

Mejladress:______________________________________________________________

Telenr:_________________________________________________________________

Ombud 2:______________________________________________________________

Mejladress:______________________________________________________________

Telenr:_________________________________________________________________

Ombud 3:______________________________________________________________

Mejladress:______________________________________________________________

Telenr:_________________________________________________________________

Ombud 4:______________________________________________________________

Mejladress:______________________________________________________________

Telenr:_________________________________________________________________

Ombud 5:______________________________________________________________

Mejladress:______________________________________________________________

Telenr:_________________________________________________________________

Ombud 6:______________________________________________________________

Mejladress:______________________________________________________________

Telenr:_________________________________________________________________

Förbundet tillhanda senast 28 februari 2023 stefan.andersson@parasport.se

Södermanlands Parasportförbund

MunktellArenan

633 61 Eskilstuna


Publicerad: 2022-12-30

Senast uppdaterad: 2022-12-30

Vill ni vill bli vår partner och synas här? Kontakta oss!