Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Södermanland
Parasport Södermanland

Om förbundet

Parasport Södermanland är ett distriktsförbund tillhörande Svenska Parasportförbundet som organiserar idrott för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning.

Information om oss

Vår idrottsdefinition

Vi vill bedriva en idrott som utvecklar personer med funktionsnedsättning positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Parasport är i de flesta situationer "vanlig idrott" som anpassats så lite som krävs för att "passa" för personer med funktionsnedsättning.

Människor med funktionsnedsättning skall ha samma möjlighet som alla andra att välja idrott.

Parasporten i samhället

Den stora skillnaden mellan personer med funktionsnedsättning möjlighet att ta del av idrottsutbudet och andra börjar i skolan! Skolidrotten skall lära oss alla till exempel; vad vi kan/klarar av, men också vad vi tycker är roligt - inte roligt.

Som person med funktionsnedsättning i den vanliga skolan erbjuds eleven sällan att på ett liknande sätt som övriga elever få dessa insikter! Man lämnar skolan med en dålig tilltro till sin förmåga och möjlighet att utöva idrott i ett bredare perspektiv.

Som ungdom i samhället är de en eftertraktad medlem och för aktiv i föreningar, men som person med funktionsnedsättning har man inte samma möjlighet. Dels beroende på avsaknaden av insikten till den egna förmågan att klara av idrotten i en viss förening men också beroende på de svårigheter man möter vid integreringen i en vanlig idrottsförening

Parasport - Livskvalitet

Genom engagemang och framgångar inom idrotten har många personer med funktionsnedsättning funnit nyckeln till ett rikare liv.

  • Många personer har via idrotten erhållit hela sitt behov av rehabilitering efter en olycka.
  • Idrottsföreningar blir ofta en brygga till att återskapat socialt liv
  • Idrottens krav på målformulering i träningen/tävlingen överförs ofta till vardagens behov i skolan eller arbetslivet etc.

Mer än bara idrott

Vi arbetar över ett brett område.

I rehabilitering av människor med funktionsnedsättning är idrott en av de bästa aktiviteterna. Vi medverkar till att positiva effekter så att parasport når många personer med funktionsnedsättning.

Publicerad:

Uppdaterad:

Vill ni vill bli vår partner och synas här? Kontakta oss!