Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Västra Götaland
Parasport Västra Götaland

FOU Riksidrottsförbundet

 • Könsuppdelad träning – en gammal vana? (9 mars 2023)

  Sättet vi tränar och tävlar på förändras hela tiden. I dag talas det allt oftare om könsmixade träningsgrupper. Frågeställningen: delar vi upp barn i pojk- och flickgrupper av ren tradition?

  Förr var det självklart att dela upp könen i olika träningsgrupper. I dag lyfts frågan om könsmixade träningsgrupper – samträning – allt oftare. I vissa idrotter är samträning sedan länge en självklarhet. I andra är det betydligt mer ovanligt.

  Karin Grahn är forskare i idrottsvetenskap. Hon har bland annat undersökt samträning bland skolbarn i årskurs fem och sex. Hon har även studerat simning, där samträning är vardag, ur ett genusperspektiv.

  Läs mer:
  Riksidrottsförbundets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 • En match utöver det vanliga - Om ett kunskapsbaserat arbetssätt i idrottssvaga områden (2022)

  Den studie som redovisas i denna rapport är ett resultat av ett projekt som dinansierats av Delegationen mot segregation. Bakgrunden är att Riksidrottsförbundet vill utveckla det arbete som görs i idrottssvaga områden. Genom att granska och reflektera över de metoder och arbetssätt som använts i arbetet de senaste åren kan erfarenheter och lärdomar dokumenteras, diskuteras och spridas – och ett ännu mer kunskapsbaserat arbetssätt implementeras i verksamheten.

  För att hjälpa organisationen i denna process anlitades forskare från institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola, vilket innebar en möjlighet att tillföra projektet ett utifrånperspektiv såväl som särskild kompetens och kunskap. Resultatet av dessa ansträngningar återfinns i denna rapport, som både innehåller insikter och genererar nya frågeställningar om arbetet i idrottssvaga områden.

  Läs mer:
  Se hela nyheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
  Interaktiv karta och statistik om antal LOK-deltagare per område Länk till annan webbplats..
  Forskningsrapport: En match utöver det vanliga (Pdf, 2 MB) Länk till ett dokument.

 • Vår idrott eller deras? - Unga idrottares perspektiv på delaktighet (FoU-rapport 2022:2)

  Idrottande barn och ungdomar har rätt till inflytande och att vara delaktiga. Mycket tyder dock på att idrottsrörelsen inte har lyckats leva upp till de stolta idealen om delaktighet. Flera studier vittnar om att ungas rättigheter inte tillgodoses i den praktiska idrottsverksamheten – deras röster hörs svagt eller inte alls.

  Forskning visar att ungas röster hörs svagt och att idrotten i hög grad är vuxenstyrd. I den här studien ska ungas perspektiv på idrottens utformning belysas, särskilt rätten till delaktighet och inflytande. Syftet är att undersöka och analysera villkoren för unga att utöva sin rätt till delaktighet.

  Studien riktar blicken mot villkoren för ungas delaktighet. En sådan ansats är relevant av flera skäl. Att vara delaktig och att få göra sin röst hörd utgör essenserna i barnkonventionen liksom att barnets bästa ska stå i förgrunden. Såväl idrottens som statens riktlinjer stipulerar att barn- och ungdomsidrott ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv, och år 2020 inkorporeras konventionen i svensk lag. Ett annat skäl är att upplevelsen av delaktighet visat sig vara relaterad till viljan att fortsätta med föreningsidrott. Att stärka unga idrottares möjlighet till inflytande är dessutom viktigt för att förhindra att de utsätts för övergrepp och kränkningar. Om idrottsrörelsen ska lyckas med sitt strategiska mål – att fler väljer att idrotta i förening under hela livet – behövs kunskaper om när och i vilka sammanhang unga idrottare känner sig delaktiga och har inflytande samt om vilka rörelsekulturer som främjar eller begränsar deras rätt till delaktighet.

  Författare till rapporten är Karin Redelius, Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)
  och Inger Eliasson, Umeå universitet.

  Läs mer:
  FoU-rapport 2022:2. Vår idrott eller deras? - Unga idrottares perspektiv på delaktighet (pdf) Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster..


Publicerad:

Uppdaterad:

Partners och samverkan