Gå till innehåll
Parasport Blekinge
Parasport Blekinge

Årsmöten

Kallelse till ÅRSMÖTE 2023 med Blekinge Parasportförbund
Torsdagen den 16 mars Klockan 18.00
Plats: Konferensrum plan 2, Idrottens hus, Nyemöllevägen
12 i Karlshamn.

Ordinarie styrelseledamöter och ersättare, ungdomsansvarig och ersättare,
revisor och ersättare, valberedning och samtliga medlemsföreningar inom
Blekinge Parasportförbund kallas härmed till Årsmöte 2023.

VÄLKOMNA!
Jesper Magnusson
Ordförande Blekinge Parasportförbund

Medlemsföreningar äger rätt att utse ombud till Årsmötet enligt Blekinge Parasportförbunds
stadgar:
3 Kap. Blekinge Parasportförbund årsmötet
3 § Sammansättning och beslutsförhet
Varje förening äger rätt att utse två ombud för det först påbörjade 50-talet medlemmar,
därefter ytterligare ett ombud för varje därutöver påbörjat 50-tal medlemmar, dock
sammanlagt högst sex ombud.

Publicerad:

Uppdaterad:

Vill du bli vår partner och synas här? Kontakta oss!