Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Blekinge
Parasport Blekinge

Strategi och verksamhetsinriktning

Idrott och hälsa är viktigt för alla människor, men ännu viktigare för personer med funktionsnedsättningar. Blekinge Parasportförbund är en sammanhållande länk mellan parasportidrottsföreningarna i hela länet.

Blekinge Parasportförbunds mål är att via föreningar erbjuda en aktiv fritid inom olika idrotter för människor med funktionsnedsättningar i alla åldrar. Utbudet skall omfatta nivåerna motionsidrott, rekreation och tävlingsidrott. Vår viktigaste roll är att skapa möjligheter för barn, ungdomar och vuxna att idrotta oavsett funktionsnedsättning samt att de ges rätt till en meningsfull och stimulerade fritid.

  • Idrott skall utformas och organiseras så att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens förmåga.
  • Idrott skall organiseras efter demokratiska principer och respektera alla människors lika värde, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

Publicerad:

Uppdaterad:

Vill du bli vår partner och synas här? Kontakta oss!