Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Gävleborg
Parasport Gävleborg

Allas rätt till en aktiv fritid

För fjärde året i rad arrangerades konferens med fokus ”Allas rätt till aktiv fritid” i samband med den Internationella funktionsrättsdagen som infaller den 3 december i Söderhamn. Syftet var att inspirera och sprida kunskap om hur man kan främja en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning.

Dagen handlade både om att visa på vilka utmaningar som finns för personer med en funktionsnedsättning att bli fysiskt aktiv men också visa konkret vad civilsamhället och föreningslivet kan göra för att sänka trösklarna.

Dagen riktade sig till människor som arbetar inom myndigheter och offentlig verksamhet, skola, LSS, men också ledare och aktiva i det lokala föreningslivet.

Dagen bjöd på tre pass där pass 1 och 2 hade samma innehåll och samma föreläsare. Vi fick bland annat lyssna till en inspirerande föreläsning av psykologen Bo Hejlskov Elvén, han bjöd på en stor dos humor och gav deltagarna nya metoder och förhållningssätt att tillämpa i sina olika roller, ett fokus på ett lågaffektivt förhållningssätt och metod.

Sen fick vi lyssna till Anna Brandström, vice ordförande i Svenska Downföreningen som både ur egna erfarenheter och i sin profession fått uppleva hur LSS i många fall hindrar barn, unga och vuxna till ett aktivt liv och vad vi alla kan bidra med för att uppnå en förändring, en lärorik och uppskattad föreläsning. Ibland är det kanske lagen som är otydlig och ger utrymme för tolkning och ibland behöver vi ha ett mer öppet förhållningssätt.

Mellan pass 1 och 2 blev vi bjudna på ett smakprov av en egentligen längre teaterföreställning av Guldkornen. Gruppen Guldkornen har funnits sedan 90-talet men har varit lite vilande de senaste åren. De visade upp delar av föreställningen ”Söderhamn från förr till nu” som ska sättas upp under 2024.

Pass 3 var lite mer riktat till föreningslivet och andra intresserade. Först var det en kortare föreläsning om det bildbaserade utbildningsmaterialet ”Fitness Assistant” som tagits fram via Hälsinglandsutbildningsförbundet med samverkanspartners. Avslutningsvis fick vi lyssna till ”söderhamnssonen” HG Rådström som berättade om parabasketverksamheten ”Blue Heroes” i Sundsvall där fokus är glädje och gemenskap. HG avslutade med att föreläsa om psykisk ohälsa och med föreläsningen Alltid Öppet, en varm föreläsning där många hade svårt att hålla tillbaka tårarna.

2023-11-30

Allas rätt till aktiv fritid - Bo Hejlskov Elvén
Bo Hejlskov Elvén & publik
HG Rådström

Publicerad: 2023-12-15

Senast uppdaterad: 2023-12-15