Gå till innehåll
Parasport Gävleborg
Parasport Gävleborg

Om förbundet

Parasport Gävleborg är ett distriktsförbund tillhörande Svenska Parasportförbundet som organiserar idrott för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning.

Gävleborgs Parasportförbund

"Bättre idrott för fler - tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning att bli fysiskt aktiva!"

Parasportens verksamhetsinriktning 2019-2020

Övergripande mål 1 Parasport Sverige - en nytänkade och stark kraft i svensk idrottsrörelse.

Övergripande mål 2 Ett livslångt idrottande för personer med funktionsnedsättning.

Övergripande mål 3 Parasport Sverige leder paraidrottare till framgångar i Paralympics och andra internationella parasporttävlingar.

Fokus Gävleborgs Parasportförbund 2019-2020

1 En stark förmåga att rekrytera och behålla

 • Erbjuda barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning en möjlighet att delta i en allsidig idrottsverksamhet efter egna förutsättningar och intresse
 • Samarbeta med särskolor, skolor, habilitering m.m.
 • Föreningsutveckling
 • Erbjuda informationstillfällen och prova-på-aktiviteter i alla kommuner
 • Genomföra aktiviteter som stimulerar till en aktiv fritid för personer med en funktionsnedsättning.
 • Erbjuda fortbildning och utbildning till våra ledare och föreningar.
 • Satsning mot att rekrytera och behålla ledare.
 • Synliggöra vårt utbud av idrotter i länet, även de som är inkluderade

2 En garant för utveckling av parasport

 • Kommunicera med Parasport Sveriges tjänstemän
 • Kommunicera med idrottskommittéer
 • En kontaktpersoner i varje kommun i länet
 • Bra samarbete med RF/SISU Gävleborg
 • Nära samarbete med våra aktiva och våra föreningar

3 En stark position i samhället

 • Stärka vårt "namn" i regionen, vara synlig i media.
 • Positionera oss i den politiska debatten om vikten av ett aktivt och parasportens betydelse för en bättre folkhälsa.
 • Påverka landsting och regionen så att de ger adekvat stöd till regional utveckling av parasport
 • Sträva efter ett närmare samarbete med funktionsnedsättningsrörelsen och andra SF gällande folkhälsa, förutsättningar för idrott, träning och fysisk aktivitet för personer med funktionsnedsättning.
 • Vi skall vara en röst för anläggningar och redskap för alla

4 Gävleborgs rekryteringsgrupp

 • Genom uppsökande verksamhet inom målgruppen informera om betydelsen av fortsatt rehabilitering för ett mer aktivt och självständigt liv.
 • Introducera anpassade idrotter och träningsformer och stimulera nya deltagare med målet att klara av sin nya livssituation bättre.
 • Genom samarbete med parasportföreningar och övriga idrottsrörelsen stödja och stimulera regelbunden träningsverksamhet.
 • För nyskadade skapa möjlighet till social gemenskap och erfarenhetsutbyte med de som kommit längre i sin rehabilitering.

 

Publicerad:

Uppdaterad:

Vill ni bli vår partner och synas här? Kontakta oss!