Gå till innehåll
Parasport Gävleborg
Parasport Gävleborg

Strategi och verksamhetsinriktning

Vision

"Bättre idrott för fler - tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att idrotta och vara fysiskt aktiva."

Parasportens verksamhetsinriktning

Övergripande mål 1 Parasport Sverige - en nytänkade och stark kraft i svensk idrottsrörelse.

Övergripande mål 2 Ett livslångt idrottande för personer med funktionsnedsättning.

Övergripande mål 3 Parasport Sverige leder paraidrottare till framgångar i Paralympics och andra internationella parasporttävlingar.

Fokus Gävleborgs Parasportförbund

1 En stark förmåga att rekrytera och behålla

 • Erbjuda barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning en möjlighet att delta i en allsidig idrottsverksamhet efter egna förutsättningar och intresse
 • Samarbeta med särskolor, skolor, habilitering m.m.
 • Föreningsutveckling
 • Erbjuda informationstillfällen och prova-på-aktiviteter i alla kommuner
 • Genomföra aktiviteter som stimulerar till en aktiv fritid för personer med en funktionsnedsättning.
 • Erbjuda fortbildning och utbildning till våra ledare och föreningar.
 • Satsning mot att rekrytera och behålla ledare.
 • Synliggöra vårt utbud av idrotter i länet, även de som är inkluderade

2 En garant för utveckling av parasport

 • Kommunicera med Parasport Sveriges tjänstemän
 • Kommunicera med idrottskommittéer
 • En kontaktpersoner i varje kommun i länet
 • Bra samarbete med RF/SISU Gävleborg
 • Nära samarbete med våra aktiva och våra föreningar

3 En stark position i samhället

 • Stärka vårt "namn" i regionen, vara synlig i media.
 • Positionera oss i den politiska debatten om vikten av ett aktivt och parasportens betydelse för en bättre folkhälsa.
 • Påverka landsting och regionen så att de ger adekvat stöd till regional utveckling av parasport
 • Sträva efter ett närmare samarbete med funktionsnedsättningsrörelsen och andra SF gällande folkhälsa, förutsättningar för idrott, träning och fysisk aktivitet för personer med funktionsnedsättning.
 • Vi skall vara en röst för anläggningar och redskap för alla

4 Gävleborgs rekryteringsgrupp

 • Genom uppsökande verksamhet inom målgruppen informera om betydelsen av fortsatt rehabilitering för ett mer aktivt och självständigt liv.
 • Introducera anpassade idrotter och träningsformer och stimulera nya deltagare med målet att klara av sin nya livssituation bättre.
 • Genom samarbete med parasportföreningar och övriga idrottsrörelsen stödja och stimulera regelbunden träningsverksamhet.
 • För nyskadade skapa möjlighet till social gemenskap och erfarenhetsutbyte med de som kommit längre i sin rehabilitering.

Publicerad:

Uppdaterad:

Vill ni bli vår partner och synas här? Kontakta oss!