Gå till innehåll
Parasport Gävleborg
Parasport Gävleborg

Strategi och verksamhetsinriktning

Vision

"En unik kraft som förverkligar drömmar"

Parasportens verksamhetsinriktning 2023 - 2025

 • Övergripande mål 1 En nytänkande och stark kraft i svensk idrottsrörelse
 • Övergripande mål 2 Ett livslångt idrottande för personer med funktionsnedsättning
 • Övergripande mål 3 Internationella framgångar för paraidrotten

Fokus Gävleborgs Parasportförbund 2023 - 2025

1 En stark förmåga att rekrytera och behålla

 • Erbjuda barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning en möjlighet att delta i en allsidig idrottsverksamhet efter egna förutsättningar och intresse
 • Samarbeta med särskolor, skolor, habilitering m.m.
 • Föreningsutveckling
 • Erbjuda informationstillfällen och prova-på-aktiviteter i alla kommuner
 • Genomföra aktiviteter som stimulerar till en aktiv fritid för personer med en funktionsnedsättning.
 • Erbjuda fortbildning och utbildning till våra ledare och föreningar.
 • Satsning mot att rekrytera och behålla ledare.
 • Synliggöra vårt utbud av idrotter i länet, även de som är inkluderade

2 En garant för utveckling av parasport

 • Kommunicera med Parasport Sveriges tjänstemän
 • Kommunicera med idrottskommittéer
 • En kontaktpersoner i varje kommun i länet
 • Bra samarbete med RF/SISU Gävleborg
 • Nära samarbete med våra aktiva och våra föreningar

3 En stark position i samhället

 • Stärka vårt "namn" i regionen, vara synlig i media.
 • Positionera oss i den politiska debatten om vikten av ett aktivt och parasportens betydelse för en bättre folkhälsa.
 • Påverka landsting och regionen så att de ger adekvat stöd till regional utveckling av parasport
 • Sträva efter ett närmare samarbete med funktionsnedsättningsrörelsen och andra SF gällande folkhälsa, förutsättningar för idrott, träning och fysisk aktivitet för personer med funktionsnedsättning.
 • Vi skall vara en röst för anläggningar och redskap för alla

4 Gävleborgs rekryteringsgrupp

 • Genom uppsökande verksamhet inom målgruppen informera om betydelsen av fortsatt rehabilitering för ett mer aktivt och självständigt liv.
 • Introducera anpassade idrotter och träningsformer och stimulera nya deltagare med målet att klara av sin nya livssituation bättre.
 • Genom samarbete med parasportföreningar och övriga idrottsrörelsen stödja och stimulera regelbunden träningsverksamhet.
 • För nyskadade skapa möjlighet till social gemenskap och erfarenhetsutbyte med de som kommit längre i sin rehabilitering.

Publicerad:

Uppdaterad: