Gå till innehåll
Parasport Gävleborg
Parasport Gävleborg

Årsmöte

SDF-mötet, som är SDF:ets högsta beslutande organ, hålls årligen före den 1 april på tid och plats som SDF-styrelsen bestämmer. Mötet får dock inte hållas på dag när DF-möte pågår. Parasport Gävleborgs årsmöte 2024 kommer hållas den 23 mars i Gävle på Scandic Väst.

Publicerad:

Uppdaterad: