Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Gävleborg
Parasport Gävleborg

Fritidsbankens konferens - Jämnlik hälsa för en hållbar utveckling

Aron Andersson, Moderator

Moderator Aron Andersson

Den 12/2-2024 hölls en konferens i Fritidsbankens regi där fokus på konkreta tips vad kommuner, regioner och civilsamhälle tillsammans kan göra för att uppnå en jämlik folkhälsa och bidra positivt till några av samhällets stora utmaningar.

Det var ett späckat program där Aron Andersson var moderator för dagen. Vi fick höra från bland annat Caroline Agrell som är politisk sakkunnig hos socialminister Jacob Forssmed, där vikten av att alla ska ha möjlighet till fysisk aktivitet.

Nicklas Mårtensson, ordförande för organisationen Funktionsrätt Sverige. Niclas berättar om aktuellt kunskapsläge och hur förutsättnignarna för fysisk aktivitet och hälsa hos personer med funktionsnedsättning ser ut idag. Idag har personer med funktionsnedsättning en högre ohälsa än övriga befolkningen. Förutsättningarna att vara fysisk aktiv är inte heller likavärdiga för personer som har en funktionsnedsätttning i jämförelse med övriga befolkningen. Att ha en meningsfull firitd som att vara med i en förening, hitta kompisar och bli inkluderad är hälsofrämjande och en viktig bit för att vända denna utveckling.

David Mathiasson, verksamhetschef Fritidsbanken Sverige, och Erika Olkerud, projektledare Fritidsbanken Sverige berättade om hur Fritidsbanken arbetar med att inkludera personer med funktionedsättning. Det handlar om bland annat att öka tillgängliheten som utrymmen, information och verksamhet, underlätta lån och inlämning. Alla vinner på tillgänglighet De utmaningar som finns inför framtiden är bland annat att kunna erbjuda ett brett utbud av fritidshjälpmedel, tillängliga lokaler och kompentens i. Några av de framgångsfaktorer som tog upp var engagemang från start nationellt, regionalt samt lokal samverkan. Regional samordning av fritidshjälpmedel och att all utrustning är registerad och bokningsbar via fritidsbankenshemsida.

Därefter vara det ledare Matilda Bodin-Westholm och generalsekreterare Niklas Wennerlund från organistationen Bara Vanlig som genomförde ett inspirerade rörelsepass för att få igång kropparna. De gav oss deltagare en fantastisk energi!

Matilda & Niclas från Bara vanlig och Aron

Rörelseledare Matilda Bodin-Westholm och generalsekreterare Niklas Wennerlund från Bara Vanlig samt moderator Aron Andersson

Dagen fortsatte med Michael Lindgren, förbundskapten paracykel och koordinator Svenska Cykelförbundet, och Urban Persson, Verksamhets- och utbildningsansvarig skidor och mountainbike på Friluftsfrämjandet, berättar om hur utlån av fritidshjälpmedel bidrar till föreningslivet.

Sofia Magnusson, regionsråd och ordförande kultur- och bildningsnämnden Region Värmland berättar om hur Fritidsbanken bidrar till en god och jämlik hälsa i regionen. Regionen är en viktig plattform för dialog i med att stödja, samverka och samornda för att skapa synergieffekter.

Ola Holmberg, ansvarig på Fritidsbanken Sigtuna, och Malin Bernt, samordnare för fritid för personer med funktionsnedsättning på Sigtuna kommun, berättar om att de genom en arbetsgrupp som jobbar aktivt med tillgänglig fritid jobbar aktivt med samverkan för att öka möjligheten för fler att ha en aktiv fritid.

Mikael Fredriksson, fd parasimmare, Louise Jannering, elitparacyklist, Maud Einarsson, aktiv friluftsmänniska samt Lina och Boris Gustafsson, anhörig och biskiskidåkare berättar utifrån sina egna erfarenheter av vikten att få tillgång till fritidshjälpmedel som skapar möjligheter för fysisk aktivitet.

Gunilla Öberg, vård- och omsorgschef Karlstads kommun berättar om kommunens arbete för att skapa goda förutsättningar för en aktiv fritid för fler. Gunilla berättade vikten om att arbeta tvärsektionellt och över flera enheter och förvaltningar inom kommunen.

Erik Vesterlund, ansvarig på Fritidsbanken Östersund, berättar om hur regionens hjälpmedelscentral och Parasport Jämtland/Härjedalen samverkar med Fritidsbanken.

Elin Ström, verksamhetsutvecklare på Parasport Sverige, berättar om de kunskapsunderlag som tagits fram för Fritidsbankens personal över hela landet för att skapa en fritidsbank för fler.

Erik Hedegård och Kerstin Gatu har tagit fram kognitiva bildstöd för Fritidsbankens räkning. De berättar om hur det stödjer personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Lillemor Lindahl berättar om stödet hon tagit fram för att Fritidsbankens personal ska kunna kommunicera med Tecken Som Stöd (TSS).

Fritidsbanken konferens

Från vänster Lillemor Lindah, Kerstin Gatu, Erik Hedegård, Elin Ström & Aron Andersson

Bildstöd, Frititsbanken

Bildstöd för att spela innebandy

David Mathiasson, verksamhetschef Fritidsbanken Sverige, och Bo Sköld, generalsekreterare Parasport Sverige, berättar om det fortsatta arbetet att inkludera parasport i normidrotten. Läs mer om inkluderingsprocessen här. Öppnas i nytt fönster.

David fritidsbanken och Bo Sköld Parasport Sverige

David Mathiasson, verksamhetschef Fritidsbanken Sverige, och Bo Sköld, generalsekreterare Parasport Sverige, samt teckentolk.

Gunilla Malmborg, ordförande för Arvsfondsdelegationen och Mikael Waldén, handläggare Arvfonden, reflekterar över fortlevnad av projektet och ökade möjligheter för personer med funktionsnedsättning att ha en aktiv fritid.

Dagen avslutades med att David Mathiasson, verksamhetschef Fritidsbanken Sverige delade ut hederspris för 2024 till Fritidsbanken Klippan.

Ett viktigt budskap för dagen var precis som Aron Andersson sa "vi behöver kroka arm tillsammans". Det handlar om att samverka, lokalt, regional och nationellt. Detta är en tydlig indikation att vi är på helt rätt väg som går strakt i linje med vår vision: "EN UNIK KRAFT SOM FÖRVERKLIGAR DRÖMMAR".

Läs mer om sport och fritidsutrustning här

Hitta anpassad utrustning att låna i hela landet
https://www.fritidsbanken.se/lagersaldo/#parasport Länk till annan webbplats.

Film om att låna
https://youtu.be/c8t2QV0rVP0 Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2024-02-13

Senast uppdaterad: 2024-02-22