Gå till innehåll
Parasport Örebro
Parasport Örebro

Självständighet

Personer med synnedsättning har, utan ledsagare, ofta svårt att ta sig till och uppleva nya platser, även i närheten av sitt hem. Vi vill med kartans hjälp ge dessa personer möjlighet att vidga sitt närområde och även upptäcka mer i redan kända miljöer, att göra den taktila kartan till deras ”personliga ledsagare”. Ett annat mycket viktigt och användbart hjälpmedel vi har stött på under projektets gång är gratisappen Microsoft Soundscape.

En framtida vision är att hjälpmedelcentraler runt om i landet enkelt kan erbjuda kartor i direkt närhet där personer med synnedsättning bor, allt för att de själva ska kunna ta sig ut helt på egen hand, antingen för specifika ärenden eller ur eget motionsintresse.

Publicerad:

Uppdaterad:

Vill ni bli vår partner och synas här? Kontakta oss!