Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Örebro
Parasport Örebro

Kartan

När det gäller kartan tänker vi oss tre olika varianter, de två första för de med vissa synrester:

I förgrunden en uppförstorad orienteringskarta. I bakgrunden två personer som diskuterar vägval/orientering.

1) En nästan vanlig karta över staden/parken men rejält uppförstorad (till skala 1:2000) och lite rensad på viss "överflödig" information.

Person som läser en karta i en surfplatta.

2) Samma som ovan men i form av en pdf-fil i en surfplatta som går att zooma ut och in efter eget önskemål.

Taktil karta över Rothofsparken i Eskilstuna

3) En taktil (kännbar) karta, specialritad med särskilda tecken för de som är helt blinda eller väldigt synnedsatta.Tekniken att skapa en taktil, kännbar, karta finns sedan länge tillbaka. Det vi vill göra är att utveckla detta genom att föra samman den med modern teknik som ryms i din smartphone eller platta. Än så länge är det dock den analaoga, taktila kartan som vi jobbar med, den digitala kartan finns med i våra framtidsplaner.Den taktila kartan framställs med hjälp av en vanlig skrivare, svällpapper och en svällpappmaskin. När linjer och raster som är ritade på svällpappret körs i den speciella skrivaren reser sig dem upp och bli kännbara, taktila.Vi vill också standardisera symboler för kartritning av taktila kartor och sprida detta till kartritare/orienterare/andra intresserade så att fler runt om i landet enkelt kan rita dessa kartor. Här nedan följer några exempel på de kartor vi har producerat i år för vissa olika tillfällen.OBS! Karttecken och skalor är under utveckling och därför ser det olika ut här och där...

Taktil karta över syncentralens innergård Örebro

Syncentralens trädgård, Örebro

Taktil karta över entréhallen, Syncentralen Örebro.

Entréhallen, Syncentralen Örebro

Taktil karta över bågskyttehallen i Munktellarenan, Eskilstuna

Bågskyttehallen, Munktellarenan, Eskilstuna

Taktil karta över cykeltur på Orrholmen, Karlstad

Orrholmen, Karlstad - cykeltur

Publicerad:

Uppdaterad:

Vill ni bli vår partner och synas här? Kontakta oss!