Gå till innehåll
Parasport Östergötland
Parasport Östergötland

Felix minnesfond

Fonden ska stödja parasportare från Östergötland.

Varje år utses en stipendiat som strävar mot att tävla nationellt i elitklass samt en stipendiat som är en ungdom upp till 18 år som ägnar sig åt Parasport.
Personer som nomineras ska vara bosatta i Östergötland. Personerna som nomineras ska vara förenliga i sitt utövande med Parasport Östergötlands värdegrund.
Vid ordinarie Förbundsmöte kommer 1 500:- var delas ut till två idrottare som uppfyller kriterierna, en elitsatsande och en ungdom.

Ansökan:
Ansökan ska vara Parasport Östergötland tillhanda senast 31 januari. Ansökan ska innehålla namn, ålder, kontaktuppgifter samt en motivering.

Skicka er ansökan till:
Östergötlands Parasportförbund Västra vägen 32 582 28 Linköping eller via mail till emmasjostromengmark@hotmail.com (skriv felix minnesfond i ämnesraden.)

Beslut om utdelning:
Parasports Östergötlands styrelse tar beslut om utdelning efter de inkomna ansökningarna i samband med ett ordinarie styrelsemöte